Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Energitekniska anläggningar 10 högskolepoäng

Energy plants
Grundnivå, X0014T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämne (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt BSc 180 hp eller motsvarande.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs kan studenten:

1. Kunskap och förståelse

 • ha insikt I funktioner och vikt av energianläggning.
 • känns komponenter och processer som utgör energianläggning
 • förstå metoder hur man kan beräkna mass- och energibalanser av olika processer, t.ex. värmeväxlare, reaktor, separator
 • förstå olika metoder att beräkna kostnad och intäkt

2. Färdighet och förmåga

 • kunna prediktera utförande av olika energianläggningar (d.v.s. energieffektiviteten);
 • kunna analyser finansiell utveckling av energianläggningar
 • kunna uppskatta tillförlitlighet av energianläggningar

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha förmåga att identifiera inskränkning omständighet att planera kraftvärmeverk

Kursinnehåll
 • En översikt ges av olika energitekniska system såsom ångkraftanläggningar, gasturbinanläggningar och kombinationsanläggningar. Effektivitet och ekonomiska faktorer vid energiproduktion diskuteras.
 • En del av kurstiden ägnas åt genomförande av ett projekt som avser en teknisk/ekonomisk förstudie för ett värmekraftverk.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen applicerar “problem-based learning (PBL)”. Vi har föreläsningar av delas försökspersonerna med enkla räkneövningar, och sedan projektetarbete följer. Studenterna genomför analys av en energianläggning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Inlämningsuppgifter
 • Godkända projektarbeten med muntlig och skriftlig redovisning

Examinator
Kentaro Umeki

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Kompendium: Kjellström B., Thermal Engineering lecture notes. Finns i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteG U 3 4 56.00ObligatoriskH21
0002Muntlig examinationU G#4.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2021-09-14

Reviderad