Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsmiljö 3 högskolepoäng

Working environment
Grundnivå, X0016T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygsskala
U G#
Ämne
Energiteknik
Ämne (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt BSc 180 hp eller motsvarande.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs kan studenten:
 • den grundläggande lagstiftningen för systematiskt arbetsmiljöarbete,
 • de viktigaste delarna i ett tillämpat systematiskt arbetsmiljöarbete,
 • hur man kartlägger och analyserar praktiskt arbetsmiljöarbete,
 • hur man utarbetar konkreta och realistiska förslag för ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete, speciellt inom områdena psykosocial arbetsmiljö samt belastningsergonomi,

Kursinnehåll
 • Genomgång av AFS 2001:1 – systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad är arbetsmiljö, vad är arbetsmiljöarbete, hur ska arbetsmiljöarbete organiseras, vilka har uppgifter i arbetsmiljöarbete och hur skall arbetsmiljöarbete genomföras.
 • Varför har man en arbetsmiljöpolicy och vad innehåller den
 • Varför genomför man riskundersökningar och hur genomförs detta
 • Genomgång av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Varför är detta särskilt viktigt idag, hur kan man arbeta med detta i en organisation och vilka särskilda utmaningar finns det
 • Vi går igenom kulturbegreppet och diskuterar om det finns en svensk arbetskultur och vad den i så fall innehåller. Vi går också igenom organisationskultur och säkerhetskulturbegreppen och beskriver hur man har tänkt kring dessa saker inom svenskt arbetsliv.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar och seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Seminarieuppgifter
 • En kortare rapport

Examinator
Leif Berglund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
• Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
• Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
• Tryckt material förekommer, ex olika exempel på arbetsmiljöpolicy

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001UppsatsU G#1.00ObligatoriskH21
0002RapportU G#2.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2021-09-14

Reviderad