Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggmätning 1 7,5 Högskolepoäng

Basic surveying
Grundnivå, Y0003B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Y0008B Verktyg för byggkalkyler och rapporter


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om, och praktiska färdigheter i, detaljmätning (inmätning generellt, utsättning speciellt)
i samband med byggande av hus och anläggningar.

Efter genomgången kurs ska studenten:
• Kunna hantera totalstation, GNSS utrustning samt avvägningsinstrument och anläggningslasrar
• Kunna hantera vanliga mjukvaror och överföra resultat mellan instrument och datorer
• Kunna enklare utsättning och inmätning
• Kunna ritningsläsning och referenslinjeutsättning för hus.
• Kunna grunderna i framtagande av utsättningsdata och praktisk utsättning med GPS
• Vara välinformerad om hur mängdförteckning och teknisk beskrivning används inom bygg- och anläggningsverksamhet.
• Vara informerad om olika koordinatsystem, GPS-system och maskinstyrning


Kursinnehåll

Instrumentlära ( GNSS , Totalstation, samt avvägningsinstrument och anläggningslasrar).
Mjukvaror (Geo, Topocad, m fl), 

Anläggningsmätning
Husutsättning
Ritningsläsning, väg, hus och mark
Bygghandlingar, mängdförteckning, teknisk beskrivning och AMA


 


Genomförande
Undervisningen ges i form av lektioner och fältövningar. Lektionerna ägnas åt genomgång av grundläggande teori och räkneövningar. Fältövningarna omfattar genomgång av instrument samt utförande av fältmätningar med åtföljande bearbetning.

Examination
Skriftlig tentamen samt utförda övningar.

Övergångsbestämmelser
Motsvarar O0002K

Examinator
Jonny Nilimaa

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ritningsläsning Mätningsteknik(2008). Upplaga 1. 978-91-47-01913-7

Beställs från
http://www.liber.se/Gymnasium/Byggprogrammet/Arbetsliv/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Kurslaromedel/Bygg/

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik, Kompendium KTH, kan laddas ner från webben

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen4.0U G VG
0002Laboration3.5U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16