Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till artificiell intelligens 7,5 högskolepoäng

Introduction to Artificial Intelligens
Grundnivå, Z0005E
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygsskala
U G#
Ämne
Datateknik
Ämne (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat

   Efter avslutad kurs ska studenten ha förmågan att:

 • Kategorisera ett givet verkligt problem och veta vilka AI-metoder som är lämpliga
                 o   Standardkoncept för att definiera problemläget
                 o   Få en bred översikt över AI-metoder
 • Känna till befintliga verktyg som implementerar AI-metoder
                 o   Övningar med olika toolkits
                 o   Vet hur man undviker fallgropar
                 o   Vara redo för att möta AI-problem i den verkliga världen    

Kursinnehåll
Ämnen som behandlas är: introduktion till AI, introduktion till neurovetenskapliga koncept, fuzzy logik, regression (linjär, logistisk), klassificering (K-NN), dimensionalitetsreduktion (PCA), supportvektormaskiner (SVM), klustering (K-means), beslutsträd, Bayesiansk inlärning, neurala nätverk, djupa neurala nätverk (CNN, RNN och LSTM), databehandling, modell utvärdering, val av attribut, AI-etik och styrning.

Genomförande

Föreläsningar kommer att ges online och kommer att vara tillgängliga i form av inspelningar efter varje föreläsning. Kursuppgifter i form av flervalsfrågor eller kodkomplettering kommer att ges efter varje kursdel (varje del består av en samling föreläsningar) är avklarad. Före och efter att uppgifterna har lösts kommer det vara föreläsningar för att presentera och diskutera olika lösningar. I slutet av kursen anordnas en paneldiskussion där inbjudna talare från AI-fältet, tillsammans med deltagarna, diskuterar de aktuella framstegen och trenderna inom AI, dess tillämpningar och AI:s framtid.

Deltagarna förväntas:

 • ha internetanslutning (minst 0,5 Mbps), mikrofon, webbkamera
 • använda sina persondatorer under kursen. Deltagarna måste garantera att de har alla administrationsrättigheter på sina maskiner för att installera och använda nödvändiga verktyg under kursen.   

Examination
Webbaserade kursuppgifter för att bedöma studentens förmågor i att förstå AI-algoritmer och hur dessa kan tillämpas för att lösa problem i verkliga livet. Uppgifterna kommer att ges under hela kursen för att utvärdera studentens förståelse och feedback kommer att ges kontinuerligt.

Examinator
Marcus Liwicki

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Titel: Artificial Intelligence : A Modern Approach
Författare: Stuart J. Russel and Peter Norvig

Elements of AI (https://www.elementsofai.com/)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska uppgifterU G#7.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-04-15