Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dator- och nätverkssäkerhet 7,5 högskolepoäng

Computer and network security
Grundnivå, Z0008E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datateknik
Ämne (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: Objektorienterad programmering (D0010E Objektorienterad programmering och design), Grundläggande matematik (M0049M Linjär algebra och differentialekvationer), Boolesk algebra och binära tal (M0009M Diskret matematik ), Allmän datorvana och kännedom om rapportskrivning. Kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT-branschen.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska kunna:

1. Förstå säkerhetshot, mekanismer, protokoll och tjänster i datorer och datanät.

2. Analysera och utvärdera säkerhetsegenskaperna hos nätverksapplikationer.

3. Utforma och implementera program som tillhandahåller eller använder säkerhetstjänster i datanät.


Kursinnehåll
Introduktion till säkerhet Introduktion till kryptografi Autentisering, åtkomstkontroll, säkerhetsmodeller Inbrottsdetektering, brandväggar Malware: virus / mask / trojaner Webattacker Digitala signaturer Public Key Infrastructure (PKI) och Trusted Third Party (TTP) Meddelandeautentisering Nätverksautentisering (Kerberos) E-post säkerhet VPN-teknik (IPSec) WWW-säkerhet

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgift. Laborationerna redovisas muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Det finns inga valbara kursmoment. Ej godkända studenter måste göra om ej godkända examinationsmoment vid nästa kurstillfälle.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Fortlöpande examination med två skriftliga duggor, inlämningsuppgift och laborationer som ger ett antal poäng. Betyget i kursen baseras på hur många poäng man samlat på sig.

Examinator
Evgeny Osipov

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Computer & Internet Security: A Hands-on Approach, Second Edition
Författare: Dr. Wenliang (Kevin) Du
IBSN 9781733003926

Titel: Computer Security Principles and Practice
Författare: William Stallings, Lawrie Brown

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationU G#2.00ObligatoriskH21
0002Två duggorG U 3 4 53.50ObligatoriskH21
0003InlämningsuppgiftG U 3 4 52.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-02

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17