Studenter_skidor_campus

För dig som kommit in

Välkommen till Luleå tekniska universitet! Vi hoppas att du ska trivas hos oss. Många av våra studenter har flyttat långt hemifrån. Under nolleperioden får du tillfälle att träffa många blivande klasskamrater när de olika aktiviteterna avlöser varandra. 

Behåll din utbildningsplats:

  • Tacka ja till din studieplats. Är du antagen i urval 2 behöver du inte tacka ja till din utbildningsplats. Om du vill tacka nej till din plats gör du det via Mina sidor på antagning.se

  • Som programstudent personligen närvara och registrera dig på studiestartsdagen

  • Aktivera ditt användarkonto för att kunna registrera dig på dina kurser. (Kan göras tidigast 1 vecka innan studiestart)

  • Registrera dig på kurser under de tre första dagarna av varje läsperiod om inte annat anges.