Studenter_skidor_campus

För dig som kommit in

Välkommen till Luleå tekniska universitet hösten 2018! Vi hoppas att du ska trivas hos oss. 

Behåll din utbildningsplats genom att:

  • Tacka ja till din studieplats senast 27 juli via antagning.se. Är du antagen i urval 2 behöver du inte tacka ja till din utbildningsplats. Om du vill tacka nej till din plats gör du det via Mina sidor på antagning.se

  • Som programstudent personligen närvara och registrera dig på studiestartsdagen 22 augusti. Mer information framgår på välkomstinformation för respektive program.

  • Aktivera ditt användarkonto för att kunna registrera dig på dina kurser. (Kan göras tidigast 1 vecka innan studiestart)

  • Registrera dig på kurser under de tre första dagarna av varje läsperiod om inte annat anges.