Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg

"Att se studenterna utvecklas är oerhört stimulerande"

Publicerad: 11 april 2017

Hej där, vem är du?

– Pär Sundén är en idrotts- och samhällsintresserad person i sina bästa år som jobbar som adjunkt i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– I vårt fastighetsmäklarprogram undervisar jag i olika kurser som rör marknads-, bolags- och föreningsrätt.

Hur är du som lärare?

– Jag tror att jag upplevs som engagerad i de ämnen jag undervisar i. Jag försöker dessutom bidra till en god miljö för lärande i klassrummet.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Att se hur studenterna utvecklas under utbildningen, både ämnesmässigt men även som människor, är oerhört stimulerande. Inom de juridiska delarna av fastighetsmäklarprogrammet så jobbar vi mycket med hur olika regler ska tillämpas samt tränar på att skriftligt och muntligt redovisa olika former av juridiska problem. Att delta i lärandeprocessen, där studenter utvecklar sin juridiska och språkliga kompetens är oerhört fascinerande.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– I de rättsvetenskapliga kurser som jag är med i på fastighetsmäklarprogrammet så ges studenten kunskap om rättsystemets uppbyggnad och rättsreglernas tillämpning på olika juridiska områden. På juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare så får studenten exempelvis kunskap och förståelse för rättsreglerna som styr när ett avtal är juridiskt bindandet. En student som har dessa kunskaper samt vet hur man går till väga att lösa juridiska problem har viktiga redskap för att möta dagens och morgondagens arbetsmarknad

Varför ska man läsa fastighetsmäklarprogrammet?

– För att det är en bra utbildning som ger goda förutsättningar för att jobba inte bara som mäklare utan även inom närstående branscher som fastighetsbolag, försäkringsbolag och banker.