Digital tjänsteutveckling, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Digital tjänsteutveckling riktar sig till dig som är nyfiken på digital teknik och hur den kan forma framtidens samhälle. Programmets kärna är innovativ design av digitala tjänster för samhälle, organisationer och individer – du lär dig designa digitala tjänster som skapar värde för användarna.

Digital tjänsteutveckling berör hela samhället och den pågående digitala transformationen visar att området växer. Digitala tjänsteutvecklare jobbar med design av allt från idé och prototyp till färdig tjänst som ofta är webbaserad. Då digitala tjänster riktar sig mot slutanvändare, blir interaktionsdesign, UX och webbutveckling centralt. Du lär dig även digitala strategier och affärsmodeller, samt hur IKT påverkar/påverkas av individ, organisation och samhälle. Du har ett helhetsperspektiv, fungerar som en brygga mellan teknik och användare och har god förståelse för kontextens betydelse.

Utbildningens innehåll

Utbildningen har koppling till näringslivet, till exempel i form av nationella och internationella gästföreläsare och verkliga projekt. Undervisningen är tvärvetenskaplig och består av både teoretiska och praktiska moment. Det ingår även att lära sig distansverktyg och att arbeta i distribuerade team eller projektgrupper. Innovativa undervisnings- och examinationsformer ger dig möjlighet att träna på muntlig och visuell presentation och att knyta värdefulla kontakter inom branschen. För att ytterligare stärka din position på arbetsmarknaden studerar du också projektplanering.

Var kan jag jobba?

Du kan exempelvis arbeta som tjänsteutvecklare, service designer, interaktionsdesigner, verksamhetsutvecklare, användbarhetsdesigner, digital strateg och webbutvecklare.

Anmälan
Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans),
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 1 , Ej obligatoriska: 0
Obligatorisk träff på campus Luleå vid slutlig examination (termin 6). Övrig undervisning bedrivs via distansövergripande teknik.
LTU-87413
2020-04-15
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Eller:

Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Anmälan
Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå),
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87412
2020-04-15
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Eller:

Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mari Runardotter

Mari Runardotter, Universitetslektor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493035