Hoppa till innehållet
globala mål

Vi främjar hälsa för en hållbar värld

Inom ramen för Hälsovägledarprogrammet lär du dig att förstå och hitta lösningar på flera av de globala målen för hållbar utveckling

Programmet lägger störst fokus på mål #3 Hälsa och välbefinnande där du lär dig hur vi främjar en hållbar hälsa på individ- och grupp- och samhällsnivå men vi berör även andra mål som #10 Minskad ojämlikhet. Du lär dig också om hur individens hälsa samverkar med jordklotets hälsa exempelvis samband mellan kost och Hållbar konsumtion och produktion #12 och hur hälsovägledare bidrar till ett hållbart samhälle.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.