Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mer om Hälsovägledning

Som hälsovägledare har du kunskap om hur du kan vägleda människor till att själva göra hälsofrämjande val. Du kan arbeta som hälsovägledare i eget företag eller som anställd, antingen inom företag i friskvårdsbranschen eller i större företag som driver egna hälsoprojekt.

Utbildningen varvar teoretiska kurser med verksamhetsförlagda studier. Under år ett studerar du anatomi och fysiologi för att förstå hur kroppen ser ut och fungerar, du lär dig också grundläggande teorier och begrepp inom hälsopromotion. Du lär dig hur kost och fysisk aktivitet bidrar till hälsa och tillämpar kunskapen i praktiken, bland annat genom att göra hälsosamtal och hälsoprofilbedömningar (HPB).  I kursen Arbetsmiljö och stress, skapar du en handlingsplan för stresshantering. Du läser även hälsopsykologi och tränar metoden motiverande samtal i syfte att vägleda till beteendeförändringar.

Under år två studerar du fler kurser inom huvudområdet hälsopromotion, du tillägnar dig metoder inom massage - och mental träning. Du lär dig om möjligheter att använda natur och kultur för att främja hälsa och hur du med hjälp av IKT- kan arbeta hälsofrämjande. I samverkan med andra genomförs ett projektarbete och du orienterar dig om hälsans ojämlika villkor i Sverige och internationellt.  
 
Under år tre läser du en termin med valfria kurser, vi kan erbjuda dig kurser i stressfysiologi och personlig tränare. Alternativt kan du välja andra kurser här på LTU eller på andra svenska lärosäten. Du kan till och med välja att läsa en termin utomlands. Den avslutande terminen består av vetenskaplig metod och en kandidatuppsats inom hälsopromotion.

Verksamhetsförlagda studier

I utbildningen till hälsovägledare kombineras teorikurser med kurser som blandar teori - och praktiska moment.  Verksamhetsförlagda studier innebär att du i vissa kurser genomför specifika uppgifter i olika sammanhang och i andra kurser har längre sammanhängande perioder där du befinner dig på en arbetsplats och genomför hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande arbetet utförs med människor i alla åldrar. I möten med kunder vägleder du till bättre hälsa inom områdena kost, fysisk aktivitet, mentala träningsmetoder och massage.

Uppgifterna varierar och kan t ex vara att inspirera till och genomföra fysisk aktivitet på en arbetsplats, föreläsa om kost på en idrottsförening, instruera kompismassage på en förskola eller utföra avslappning för äldre. Platserna där du genomför dina verksamhetsförlagda studier söker du själv på hemorten med stöd av lärarna i kurserna.

Hälsoprojekt och examensarbete

År två i utbildningen planeras och genomförs ett hälsoprojekt i samverkan med en uppdragsgivare. Här får du och dina kurskamrater chans att tillämpa den kunskap ni har med er från de tidigare kurserna i utbildningen. Med utgångspunkt i hälsoprojektet skapas en affärsidé och en affärsplan som presenteras för en examinationspanel. Under tredje året skriver du ett examensarbete där hälsovägledning kopplas till forskning och teorier inom hälsopromotion.

Undervisning och lärande

Undervisningen utgår från LTUs pedagogiska idé där utbildningen skall inspirera till självständigt aktivt lärande som utmanar varje individs förmåga att möta framtiden. Studiernas upplägg utgår från att du som självständig student är aktiv och läser anvisad litteratur och deltar i lärarledd undervisning. Det innebär också att du genomför individuella uppgifter på utsatt tid och deltar aktivt och engagerat i arbeten som genomförs i grupp. I programmet utbildas du till att bli en aktiv teammedlem genom att träna färdigheter som utvecklas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. Studierna genomförs på distans med campusveckor, vilket innebär att du 3-4 veckor per termin förväntas delta på campus i Luleå. Heltidsstudier motsvarar minst 40 timmar i veckan och lektionerna är på dagtid.

Teknisk utrustning som krävs för att läsa på distansutbildning

I utbildningen använder vi modern IKT-teknik. Det innebär bland annat att vi har diskussioner och samtal i olika webbkonferenslösningar. Därför förutsätter vi att du har en bra datorutrustning, headset med mikrofon och webbkamera samt en bra bredbandsuppkoppling. Uppkopplingen måste ha en bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s i båda riktningarna, helst 2,0 Mbit/s. Du kan testa din uppkoppling på www.bredbandskollen.se.