Hoppa till innehållet

Innevecka med träning och hälsotester

Publicerad: 22 februari 2017

Under inneveckan på universitetet fick hälsovägledarstudenter i termin två göra olika praktiska aktiviteter inom träning och hälsotester.

– Eftersom vi sitter hemma och pluggar och tittar på föreläsningar är det väldigt givande att komma hit och tillämpa våra kunskaper mer praktiskt och träffa studiekamraterna, säger Amanda Malmborg, Stockholm.

Under veckan fick studenterna inom kursen för Hälsopromotion, fysisk aktivitet, undervisning i praktiskt ledarskap, samt hälsotester, som exempelvis ett konditionstest på cykel, styrketester och stabilitetstester. Studenterna fick även prova på olika fysiska aktiviteter som stabilitetsträning, yoga, rörlighetsträning, konditionsträning, styrketräning. Syftet är att uppleva, jämföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter, men också att reflektera över tillämpning av sådana aktiviteter i hälsopromotivt syfte.

Hur upplever ni inneveckorna på universitet?

– All nervositet inför inneveckorna försvann första gången vi träffades. Det är en bra sammanhållning i klassen, säger Oscar Blide.

– Mycket av den goda gemenskapen sitter nog i vårt gemensamma intresse så det blir lätta att få kontakt, säger Amanda Malmborg.

Vad kan ni berätta om utbildningen?

– Enlig mig har Luleå tekniska universitet den bästa hälsovägledarutbildningen. Det här är den enda utbildningen i Sverige med det här innehållet. Med den breda bas vi får är det lätt att fördjupa sig, säger Amanda Malmborg.

– Programmet täcker in så mycket och vi får möjlighet att testa många olika områden. Det finns ett stort behov av yrkesrollen eftersom fler och fler behöver hjälp, säger Oscar Blide.