Hoppa till innehållet

Programråd - Hälsovägledning kandidat hälsopromotion

Publicerad: 19 januari 2012

Programrådets uppgifter är att bidra till långsiktig utveckling av program med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.

Representanter i programråden är: Externa representanter, alumni, studentrepresentanter, lärarrepresentanter och programkoordinatorer.
 

Externa representanter

  • Pernilla Forsberg, Luleå Inpuls
  • Pia Johansson, Luleå
  • Margareta Eriksson, Folkhälsocentrum Region Norrbotten
  • Barbro Müller, Samhälsstrateg Folkhälsa Luleå Kommun

Studentrepresentanter

Sex studentrepresentanter (två från vardera årskurs)
Om förhinder att delta i möte utser deltagaren själv ersättare.

Utbildningsledare

Jimmy Ingemansson

Lärarepresentanter