Hoppa till innehållet

Så söker du till Ljudteknik hösten 2021

Publicerad: 22 april 2006

Din ansökan görs i två eller fyra steg beroende på om du väljer att göra antagningsprov eller inte.

1. Sök via antagning.se senast 15 april (Alla)

Du gör din ansökan till utbildningen via antagning.se mellan 15 mars och 15 april.  Här finns en direktlänk till ansökan.

Förkunskapskrav för utbildningen är grundläggande behörighet samt normal hörsel. Detta gäller samtliga urvalsgrupper. Gränsen för godkänd hörsel är 20 dB HL vid samtliga testfrekvenser, båda öronen. 21 dB HL och mer är alltså en hörselnedsättning. Intyg med audiogram som visar normal hörsel ska finnas hos antagning.se senast 2021-05-31. Intyget får vara daterat tidigast 2019-06-30. Test med audiogram kan göras på vårdcentral, öronklinik eller öronmottagning. Intyg laddas upp på antagning.se, mer information om hur du gör finns här.

2.  Antagningsprov (Valfritt) - 12 maj via webben
  

Alla som söker utbildningen får skriva antagningsprov förutsatt att de har anmält sig till det via anmälningsblanketten. En tredjedel av platserna är avsatta för sökande via antagningsprov. Om du skriver provet ökar du dina möjligheter att antas eftersom du då konkurrerar i fler urvalsgrupper.

Antagningsprovet kommer att hållas måndag den 12 maj via webben. För att kunna göra provet behöver du en dator, webbkamera, hörlurar och god internetuppkoppling. De sökande med högst poäng vid antagningsprovet kallas till muntligt prov och intervju i början av juni. Mer information om hur provet går till meddelas de som anmäler sig.

Anmälan görs via formuläret nedan senast tisdagen den 6 maj.

3. Intervju (om du gjort antagningsprov) - i juni via webben

Efter provet tas ca 15 sökande ut till intervjuer som 2021 kommer att ske via webben.  Det går inte att välja dag för intervju.

4. Antagning -  under juli 2021 (Alla)

Mer information om antagningsförfarandet fås via antagningen

Antagningsbesked publiceras på "Mina sidor" på Antagning.se. Kontrollera att du har en fungerande e-postadress där.

Vad kan jag läsa för att förbereda mig för provet?
 

Ellära:

 • Ohms lag
 • Kirchhoffs lagar
 • impedans och reaktans
 • ekvationslösning

Musik:
Musikprovet är ett teoretiskt prov som syftar till att mäta musikalisk mognad. Du kan förbereda dig genom att:

 • lära dig spela ett musikinstrument
 • spela tillsammans med andra
 • skriva egen musik
 • lyssna på och analysera musik

Exempel på vad provet kan innehålla:

 • musiklära (ackord, skalor, intervall, tonart, mm)
 • notläsning
 • gehör
 • komposition
 • arrangering
 • transkription
 • instrumentkännedom
 • stilkännedom

Eventuellt något mer som mäter om du själv musicerat.