Så söker du till Ljudteknik hösten 2020

Publicerad: 22 april 2006

Din ansökan görs i tre eller fem steg beroende på om du väljer att göra antagningsprov eller inte.

1. Sök via antagning.se senast 15 april (Alla)

Du gör din ansökan till utbildningen via antagning.se mellan 15 mars och 15 april.  Här finns en direktlänk till ansökan.

2. Skicka in hörselintyg till antagning.se senast 31 maj (Alla)

Förkunskapskrav för utbildningen är grundläggande behörighet samt normal hörsel. Intyg med audiogram som visar normal hörsel ska finnas hos antagning.se senast 2020-05-31. Intyget får vara daterat tidigast 2018-06-30. Gränsen för godkänd hörsel är 20 dB HL vid samtliga testfrekvenser. 21 dB HL och mer är alltså en hörselnedsättning.

Du kan göra testet på närmaste vårdcentral eller sjukhus. OBS! Vänta inte för länge med att ordna hörselintyget, det kan vara svårt att få tid.

Ladda upp intyget på antagning.se. Mer information om hur du gör det finns här.

3.  Antagningsprov (Valfritt).  Datum och anmälningsblankett kommer att publiceras på denna sida.

Alla som söker utbildningen får skriva antagningsprov förutsatt att de har anmält sig till det via anmälningsblanketten. En tredjedel av totalt 16 platser (ca 5) är avsatta för sökande via antagningsprov. Om du skriver provet ökar du dina möjligheter att antas eftersom du då konkurrerar i fler urvalsgrupper (både provgrupp och betygsgrupp). Har du även gjort ett godkänt högskoleprov är du med i den urvalsgruppen också.

4. Intervju - (om du gjort antagningsprov). Datum är inte fastställt än.

Efter provet tas ca 15 sökande ut till intervjuer som hålls i Piteå. Det går inte att välja dag för intervju.

5. Antagning - sker under juli 2020 (Alla)

Mer information om antagningsförfarandet fås via antagningen

Antagningsbesked publiceras på "Mina sidor" på Antagning.se. Kolla också redan nu att du har en fungerande mailadress där.

 

Vad kan jag läsa för att förbereda mig för provet?

Ellära:

 • Ohms lag
 • Kirchhoffs lagar
 • impedans och reaktans
 • ekvationslösning

Musik:
Musikprovet är ett teoretiskt prov som syftar till att mäta musikalisk mognad. Du kan förbereda dig genom att:

 • lära dig spela ett musikinstrument
 • spela tillsammans med andra
 • skriva egen musik
 • lyssna på och analysera musik


Exempel på vad provet kan innehålla:

 • musiklära (ackord, skalor, intervall, tonart, mm)
 • notläsning
 • gehör
 • komposition
 • arrangering
 • transkription
 • instrumentkännedom
 • stilkännedom

Eventuellt något mer som mäter om man själv musicerat.