Hoppa till innehållet

Så söker du till Ljudteknik hösten 2020

Publicerad: 22 april 2006

Din ansökan görs i två eller fyra steg beroende på om du väljer att göra antagningsprov eller inte.

1. Sök via antagning.se senast 15 april (Alla)

Du gör din ansökan till utbildningen via antagning.se mellan 15 mars och 15 april.  Här finns en direktlänk till ansökan.

Förkunskapskrav för utbildningen är grundläggande behörighet samt normal hörsel.

Dispens från kravet på intyg om godkänd hörsel kommer att ges för sökande till utbildningen hösten 2020 kopplat till Coronaviruset. Behörighetskravet på normal hörsel kvarstår alltså, men inte kravet på att det styrks med intyg. Gränsen för godkänd hörsel är 20 dB HL vid samtliga testfrekvenser. 21 dB HL och mer är alltså en hörselnedsättning. Du är själv ansvarig för att din hörsel är fullgod.

Om du redan ordnat intyg laddar du upp det på antagning.se. Det är giltigt om du söker nästa år också. Mer information om hur du gör det finns här.

2.  Antagningsprov (Valfritt) - 11 maj via webben
  

Alla som söker utbildningen får skriva antagningsprov förutsatt att de har anmält sig till det via anmälningsblanketten. En tredjedel av totalt 16 platser (ca 5) är avsatta för sökande via antagningsprov. Om du skriver provet ökar du dina möjligheter att antas eftersom du då konkurrerar i fler urvalsgrupper (både provgrupp och betygsgrupp). Har du även gjort ett godkänt högskoleprov är du med i den urvalsgruppen också.

Antagningsprovet kommer att hållas måndag den 11 maj via webben. För att kunna göra provet behöver du en dator, webbkamera, hörlurar och god internetuppkoppling. De sökande med högst poäng vid antagningsprovet kallas till muntligt prov och intervju i början av juni. Mer information om hur provet går till meddelas de som anmäler sig.

Anmälan görs via formuläret nedan senast måndag den 4 maj.

3. Intervju (om du gjort antagningsprov) - i juni via webben

Efter provet tas ca 15 sökande ut till intervjuer som 2020 kommer att ske via webben.  Det går inte att välja dag för intervju.

4. Antagning -  under juli 2020 (Alla)

Mer information om antagningsförfarandet fås via antagningen

Antagningsbesked publiceras på "Mina sidor" på Antagning.se. Kolla också redan nu att du har en fungerande mailadress där.

 

Vad kan jag läsa för att förbereda mig för provet?

Ellära:

 • Ohms lag
 • Kirchhoffs lagar
 • impedans och reaktans
 • ekvationslösning

Musik:
Musikprovet är ett teoretiskt prov som syftar till att mäta musikalisk mognad. Du kan förbereda dig genom att:

 • lära dig spela ett musikinstrument
 • spela tillsammans med andra
 • skriva egen musik
 • lyssna på och analysera musik


Exempel på vad provet kan innehålla:

 • musiklära (ackord, skalor, intervall, tonart, mm)
 • notläsning
 • gehör
 • komposition
 • arrangering
 • transkription
 • instrumentkännedom
 • stilkännedom

Eventuellt något mer som mäter om man själv musicerat.