Hoppa till innehållet

Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering är mycket viktigt för oss på Luleå tekniska universitet och inom ljudteknik i synnerhet. Vi arbetar hela tiden för att göra utbildningen och hela ljudområdet mer inkluderande.

En utgångspunkt är att våra studenter ska förberedas för en karriär som professionella ljudtekniker. En förutsättning för att kunna jobba professionellt är att du kan samarbeta med andra i olika konstellationer. Inkludering och mångfald är därför inte något som behandlas vid sidan av den övriga undervisningen; dessa perspektiv genomsyrar hela programmet. 

Det innebär bland annat att lärarna utformar olika grupparbeten den uttalade målsättningen är att studenterna, inte bara ska lära sig att producera ljud, utan också att samarbeta med varandra på ett respektfullt och effektivt sätt. Vi måste alla hjälpas åt, lärare och studenter, för att skapa en trygg miljö för alla. Vi håller även regelbundet seminarier om professionalism då vi diskuterar vad som kännetecknar en professionell ljudtekniker. Frågor om mångfald och inkludering avhandlas på dessa seminarier.

Vi stöder även uppdragsbeskrivningen för AES mångfald och inkludering.