Hoppa till innehållet
Karolina Parding

”Jag vill att studenterna ska sätta sig själva i förarsätet vad gäller deras eget lärande”

Publicerad: 13 mars 2019

Karolina Parding är professor i arbetsvetenskap och undervisar studenter som läser sociologiprogrammet.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Studenterna träffar mig redan på höstterminen i årskurs ett – då vi jobbar med sociologiskt uppsatsskrivande. Sedan träffar de mig hela vägen genom utbildningen fram tills examensarbetet som jag leder, vilket är den sista kursen under årskurs tre. De kurser jag undervisar i är företrädesvis metodkurser, där vi jobbar med allt från problemformulering till genomförande av empiriska studier, till att i uppsatsformat skriva fram dessa undersökningar och dess resultat.

Hur är du som lärare?

– Det är alltid svårt att veta hur studenterna uppfattar en. Men jag ser mig själv som en engagerad lärare. Jag har höga krav på studenterna, men också på mig själv som lärare. Studier på heltid är krävande, och det krävs att man verkligen lägger ner den tid som behövs för att uppnå kursmålen. Inför varje kurs brukar jag skriva ut i studiehandledningen hur många timmar kursen faktiskt motsvarar, detta för att tydliggöra att det krävs en insats för att tillägna sig den kunskap man behöver tillägna sig. Häromdagen fick jag ett mejl av en student som skrev att hon tyckte att seminariet jag ledde kändes ”väldigt lättsamt, avslappnat och icke dömande”, sådan återkoppling känns ju jättekul att få! Man behöver ju inte vara stel och kantig bara för att man har höga krav tänker jag.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Jag trivs verkligen med att undervisa. Faktum är att jag undervisat sedan jag själv gick grundutbildningen, då som lärare i grundskolan och gymnasieskolan, främst i spanska. All undervisning handlar ju om att få dela med sig av något en själv tycker är så himla spännande och intressant, att försöka skapa engagemang via sitt eget intresse. Och när jag ser att mina studenter utvecklas och liksom kommer till det där aha-momentet… Det är så himla roligt, som en belöning för mitt arbete.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– Jag vill att studenterna ska ta med sig många saker! Framförallt handlar det om att de ska se hur många olika spännande frågor de kan arbeta med som sociologer. Men det handlar också om att de verkligen ska lära sig processen att formulera en problemställning, för att sedan genomföra sin undersökning och komma fram till ett spännande resultat, och att nyckeln till att lyckas med det handlar om att lära sig skriva vetenskapligt argumenterande, med allt det innebär. Och slutligen vill jag förstås att de ska sätta sig själva i förarsätet vad gäller deras eget lärande.

Varför ska man läsa sociologiprogrammet på Luleå tekniska universitet?

– Sociologiprogrammet vid Luleå tekniska universitet är ett program med många fördelar. Även om vi förstås har föreläsningar, så har vi också många seminarier i mindre grupper, grupphandledning och även till viss del individuell handledning. Det är ju verkligen lyxigt. Vi som lärare använder ofta våra egna forskningsprojekt som exempel i undervisningen, vilket ger studenterna en inblick i vad sociologer forskar om, och förstås också då var den så kallade forskningsfronten ligger.