Hoppa till innehållet
Victor Åström student sociologi

Sociologistudent vässar rekryteringar

Publicerad: 27 mars 2018

Victor Åström, sistaårsstudent på sociologiprogrammet vid Luleå tekniska universitet, gjorde nyligen ett arbete i samarbete med Skatteverket i Luleå där han analyserade myndighetens rekryteringsprocesser.
– Det är en bra möjlighet att testa den kunskap som utbildningen ger. Vid kursens slut presenterade jag resultaten för ledningsgruppen.

Dan Axelsson, enhetschef för Skatteverket i Luleå, Kiruna och Haparanda, ser positivt på samarbetet. Myndigheten var vid tidpunkten för Victors undersökning inne i en större rekryteringsprocess, och var intresserade av att få ett nytt perspektiv på sina interna processer. Skatteverket ville bland annat ta reda på om de arbetar på bästa sätt för att attrahera vissa målgrupper, och hur deras interna struktur för förberedelse och urval står sig i jämförelse med andra arbetsgivare.

– Ledningsgruppen uppfattade Victors utredning och presentation som mycket professionell och givande. Vi har tagit till oss av hans resultat och justerat vissa av våra rutiner och tankesätt, samt inlett en dialog inom vår interna HR-avdelning, säger Dan Axelsson.

Det är tredje gången som Victor Åström jobbar med ett studentarbete av de här slaget. Tillsammans med klasskompisarna Alexander Lundqvist och Niklas Pekkari har han undersökt det systematiska arbetsmiljöarbetet hos Kriminalvården i Luleå och hur myndigheten arbetar med rehabiliteringar och att förebygga god hälsa hos de anställda.

– Kartläggningarna och analyserna i båda rapporterna gjorde att vi kunde presentera potentiella förbättringsmöjligheter till Kriminalvården, vilket de uppskattade. Att få komma med förbättringsförslag till en organisation skänker en upplevelse av att man gör någonting nyttigt. Dessutom ger det bra erfarenheter inför arbetslivet.

Vilka kunskaper från utbildningen hade du användning av i ditt arbete med Skatteverket?
– Jag har läst flera kurser inriktade på personal- och arbetsvetenskap. De har gett mig kunskap om hur organisationer fungerar och hur viktigt det är att arbeta med personalfrågor kontinuerligt.

Vad lärde du dig under ditt arbete?
Att rekrytering och personalförsörjning är komplext, oavsett om det är en liten eller stor organisation. Problemen och utmaningarna ser bara annorlunda ut. Omvärlden förändras hela tiden och organisationerna behöver hänga med i utvecklingen, det vill säga kunna ställa krav på nya kompetenser och kunskaper.

Du tar snart examen. Har du funderat på vad du vill göra efter utbildningen?
– Jag vill gärna arbeta med rekrytering och kompetensförsörjning. Ett långsiktigt mål är att arbeta med personalfrågor på ett strategiskt plan inom en större organisation.