Hoppa till innehållet
Programbild - tvärkonstnärlig musikproduktion
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tvärkonstnärlig musikproduktion

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Tvärkonstnärlig musikproduktion är en professionsnära och multidisciplinär utbildning för dig som vill arbeta med musik i gestaltande sceniska produktioner, exempelvis teater, scenshower performancekonst, eller digitala produktioner som videoinstallationer, reklam- och musikvideos.

I utbildningen möter du ett utvidgat scenbegrepp där scenen ses, som sättet, platsen eller gränssnittet där du kommunicerar med både människor och miljö. Utbildningen strävar efter att utveckla din förmåga att integrera olika uttryckssätt och kommunikationsformer i fysiska och virtuella miljöer.Utbildningen ger en grundläggande hantverksskicklighet och kunskap att arbeta skapande och gestaltande med musik och medier. Du får använda dig av ny teknik och studera interaktiva och multidisciplinära metoder som har tillämpning i traditionell och nyskapande musikproduktion.

Utbildningens innehåll

Utbildningen integrerar praktiska, konstnärliga och teoretiska moment i en laborativ miljö. Detta inkluderar musikproduktion på distans med arbete i olika gränssnitt, nätverk och team.

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier varav 30 hp ges som en fördjupning mot Audiovisuell musikskapande eller Musikskapande inom Scenkonst. Totalt 15 hp utgör fritt valda kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (15 hp) inom vald fördjupning. Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå. 

Var kan jag jobba?

Arbetsmarknaden omfattar reklambyråer, produktionsbolag, museer och konsthallar. teatrar, operahus, TV- & radiobolag och andra scenkonstinstitutioner. 

Anmälan
Tvärkonstnärlig musikproduktion
Piteå, Normal, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80007
2021-04-15
15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Resultatet av antagningsprov utgör grund för rangordning

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval
Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jan Berg

Jan Berg, Biträdande professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72646
E-post: Jan.Berg@ltu.se
Rum: G156 - Piteå»