Hoppa till innehållet
vintrersim SM-1.png

Studenter konceptutvecklar och medverkar i SM i vintersim

Publicerad: 7 februari 2012

Studenter på programmet upplevelseproduktion årskurs 2 har som examinationsuppgift på en upplevelsekunskapkurs fått utveckla ett koncept för och planering av SM i vintersim i Skellefteå tillsammans med huvudarrangören Föreningen för Mörkrets och Kylans Glada Vänner och deras partners Skellefteå kommun, Destination Skellefteå och föreningen Skelleftesim

Studenterna fick som examinationsuppgift att åt huvudarrangören ta fram ett koncept och projektplan för SM i vintersim. Efter kursen blev studenterna utanför kurs av arrangörerna engagerade i att hjälpa till med genomförandet av SM simmet. Det blev en mycket kall dag, - 34 grader när deltagarna skulle simma de 25 metrarna i Skellefteälven.