Hoppa till innehållet

Lärare på Upplevelseproduktion

Till utbildningen är det anställt två lektorer och tre adjunkter. Dessutom undervisar gästlärare från branschen och lärare från andra institutioner på programmet.

Till våra kurser bjuder vi in gästföreläsare från andra universitet/högskolor, organisationer, myndigheter och från branschen. Listan skulle bli alltför lång om vi listade alla.

Gästlärare på Upplevelseproduktion