Hoppa till innehållet
Hans Gelter
Hans Gelter, docent och biträdande professor Upplevelseproduktion.

Ny biträdande professor i Upplevelseproduktion

Publicerad: 26 oktober 2012

Hans Gelter, docent tillika biträdande professor Upplevelseproduktion, är dock inte ny på varken LTU eller programmet för Upplevelseproduktion. Med driv och målmedvetenhet har han nu meriterat sig från lektor till docent samt biträdande professor och resan inom upplevelseproduktion fortsätter.

Hans Gelter är för närvarande involverad i ett treårigt Kolarctic ENPI CBC Cross-Border Cooperation projekt: BART – Public – Private partnership in Barents Region Tourism där de studerar turism och turismutveckling inom Barents ur ett offentlig-privat perspektiv. De har bland annat gjort en studieresa till Montenegro där man har ett liknande projekt kring Adriatiska havet.

-- Vidare ingår jag i ett internationellt nätverk för forskning kring polarturism där jag tillsammans med kolleger från University of Northern British Columbia och Wageningen University i Nederländerna studerar hur turistupplevelser formas, består och kan vara meningsfulla ur ett hållbarhetsperspektiv.

Inom det projektet besöker de Antarktis med studenter och gör fältobservationer. Inom temat polarturism har Hans Gelter även ett projekt kring upplevelseproduktion baserat på snö och is där han bland annat studerar snökonstruktioner såsom ishotell, igloos och ismusik.

-- På samma sätt ingår jag i ett internationellt nätverk för forskning kring Friluftsliv och utomhuspedagogik där jag är intresserad av upplevelsen av naturkontakt och hur natur- och friluftsguider kan jobba med upplevelseproduktion.