Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Upplevelseproduktion, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Upplevelseproduktion som huvudområde handlar om att utifrån ett kundperspektiv producera erbjudanden inom upplevelseindustrin. Upplevelseproduktion baseras på att kombinera processer och metoder för kommersiell produktion av meningsskapande och berikande upplevelser med kunskap om upplevelse som fenomen, som mänskligt behov och som kommersiell produkt.
 
Utbildningen i Upplevelseproduktion leder till en kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng.
 
I utbildningen ingår bland annat upplevelsekunskap introduktion och fördjupning, upplevelsefokuserad marknadskommunikation, omvärldsanalys och projektledning. Du stärker din kompetens i bland annat marknadsföring, företagsekonomi, juridik och gruppdynamik för att under sista året fördjupa dig ytterligare i projektledning och projektmetodik och avsluta studierna med ett självständigt arbete.
 
Antagna Ht 07 t.o.m Ht 11 väljer en av inriktningarna Turism eller Evenemang och kultur.
- Utbildningen till kandidat inriktning turism består av 90 hp inom huvudområdet upplevelseproduktion samt 30 hp obligatoriska ämnen utanför huvudområdet. Dessutom läser studenterna ytterligare 22,5 hp obligatoriska inriktningskurser samt ett examensarbete på 15hp. Det valfria utrymmet är på 22,5 hp.
- Utbildningen till kandidat inriktning Evenemang och kultur består av 90 hp inom huvudområdet upplevelseproduktion samt 30 hp obligatoriska ämnen utanför huvudområdet. Dessutom läser studenterna ytterligare 30 hp obligatoriska inriktningskurser samt ett examensarbete på 15hp. Det valfria utrymmet är 15 hp.
 
Antagna Ht 12 läser Inriktning projektledning. Utbildningen till kandidat inriktning projektledning består av 90 hp inom huvudområdet upplevelseproduktion samt 30 hp obligatoriska ämnen utanför huvudområdet. Dessutom läser studenterna ytterligare 15 hp obligatoriska inriktningskurser samt ett examensarbete på 15hp inom upplevelseproduktion. Det valfria utrymmet är 30 hp.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Projektledning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval

Skicka ditt arbetsprov senast sista anmälningsdag till Luleå tekniska universitet, Antagningen, 971 87 LULEÅ. Märkt provet med personnummer samt anmälningskod

Platsfördelning:
Betyg: 34%
Högskoleprov: 33%
Alternativa: 33%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Upplevelseproduktion : 105 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Q0006F Omvärldsanalys, trender och timing 7,5 Grundnivå
U0002F Upplevelsefokuserad marknadskommunikation 7,5 Grundnivå
U0003F Upplevelsekunskap 7,5 Grundnivå
U0004F Upplevelseindustrins marknad 7,5 Grundnivå
U0005F Upplevelsekunskap - fördjupning 7,5 Grundnivå
U0015F Service och värdskap inom upplevelseproduktion 7,5 Grundnivå
U0016F Story Telling inom medie- och upplevelseproduktion 7,5 Grundnivå
U0017F Examensarbete C, Upplevelseproduktion 15,0 Grundnivå
U0021F Sensorik och gastronomi 7,5 Grundnivå
U0023F Upplevelseproduktion inom kultur 7,5 Grundnivå
X0001F Vetandets grund 7,5 Grundnivå
Y0005F Kreativitetsmanagement för medie- och upplevelseindustrin 7,5 Grundnivå
Y0006F Projektledning och projektmetodik 1, inom musik, medie och upplevelseindustrin 7,5 Grundnivå

Obligatoriska kurser utanför huvudämne: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0041N Juridik för producenter 7,5 Grundnivå
Q0001F Marknadsföring för media- och upplevelseindustrin 7,5 Grundnivå
Q0002F Företagsekonomi för media- och upplevelseindustri 7,5 Grundnivå
Y0002F Gruppdynamik och gruppsykologi inom upplevelseproduktion 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning