Human Resource Management, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterprogrammet i Human resource management (HRM) vid Luleå tekniska universitet är öppet för alla med en kandidatexamen i företagsekonomi, psykologi eller sociologi.

Programmet syftar till att ge de färdigheter och kunskaper inom personalledning som krävs för att på ett effektivt sätt leda och utveckla personalfunktionens delområden inom alla typer av organisationer. Utbildningen omfattar 4 terminer (120 högskolepoäng) av obligatoriska kurser och leder till en filosofie Masterexamen med inriktning Human Resource Management i något av huvudområdena företagsekonomi, psykologi eller sociologi.

Utbildningens innehåll

Den första terminen ger baskunskaper inom området, insikt i HRM som en viktig strategisk funktion i alla typer av organisationer och tränar en av de viktigaste färdigheterna inom personalledning, kommunikation. Termin två fördjupar kunskaperna i HRM utifrån respektive huvudområdes perspektiv liksom kompetensförsörjning som strategisk funktion. Årskurs två inleds med verksamhetsförlagt arbete/ praktik med inriktning mot HRM. Undervisningen är praktiskt orienterad och studenten tar en aktiv roll att applicera och analysera kunskap och färdigheter i praktiskt arbete. Därefter följer två kurser som bygger på kommunikationskunskaperna med färdigheter inom coaching och samverkan inom personal- och organisationsutveckling. Den sista terminen ägnas helt åt examensarbetet som behandlar en problemställning inom HRM-område.

Var kan jag jobba?

HRM som utbildning ger dig en bred bas att arbeta med personalfrågor och även att söka forskarutbildning. Arbetsuppgifter beskrivna som personalarbete är mycket varierande och kan innebära att arbeta med arbetsuppgifter som arbetsmiljö, rekrytering, personalutveckling, förhandlingar, organisation- och ledarskapsfrågor samt utvärdering och utredning.

Välj inriktning

Anmälan
Human Resource Management, master: Huvudområde Företagsekonomi,
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-90001
2018-04-16
3

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom ett av följande huvudområden; företagsekonomi, psykologi eller sociologi beroende på vald masterinriktning.
Sökande ska ha språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

  • Akademiska: 100%
Inställd

Anmälan
Human Resource Management, master: Huvudområde Sociologi,
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-90002
2018-04-16
3

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom ett av följande huvudområden; företagsekonomi, psykologi eller sociologi beroende på vald masterinriktning.
Sökande ska ha språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

  • Akademiska: 100%
Inställd

Anmälan
Human Resource Management, master: Huvudområde: Psykologi,
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-90917
2018-04-16
4

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom ett av följande huvudområden; företagsekonomi, psykologi eller sociologi beroende på vald masterinriktning.
Sökande ska ha språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

  • Akademiska: 100%
Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Elisabeth Berg

Elisabeth Berg, Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491663
Rum: A143 - Luleå»