Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Internationell affärsverksamhet, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Masterprogrammet i internationell affärsverksamhet ges helt på engelska, omfattar två års heltidsstudier (120 hp) och leder till en masterexamen. Utbildningen är öppen för internationell antagning. Den första terminen läser du kurser där du specialiserar dig inom området internationell affärsverksamhet och marknadsföring. Hela den andra terminen är vikt för valfria eller valbara kurser. Du kan exempelvis välja att studera en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet eller eller skaffa dig praktisk erfarenhet genom att gå en verksamhetsförlagd projektkurs på en arbetsplats som du själv väljer. År två läser du ytterligare kurser inom internationell affärsverksamhet och marknadsföring samt en kurs i e-business. Utbildningen avslutas med att du under den sista terminen skriver ditt examensarbete där du fördjupar dig i en frågeställning inom internationell affärsverksamhet.   Utbildningen omfattar totalt 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng är obligatoriska kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) och 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. I utbildningen erbjuds en nybörjarkurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 inom företagsekonomi eller motsvarande. Företagsekonomi kan motsvaras av kvalificerad yrkeserfarenhet, minst 4 år, på ledningsnivå inkluderande ekonomiskt ansvar.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7004N Marketing Management 7,5 Avancerad nivå
M7009N Tjänstemarknadsföring 7,5 Avancerad nivå
M7030N Strategisk varumärkesutveckling: ett globalt perspektiv 7,5 Avancerad nivå
M7032N Examensarbete, master företagsekonomi, internationell affärsverksamhet 30,0 Avancerad nivå
M7034N Strategier för global marknadsföring 7,5 Avancerad nivå
M7035N Marknadsundersökningar för affärsbeslut 7,5 Avancerad nivå
M7038N Cross-cultural management 7,5 Avancerad nivå
R7011N Internationell finansiell management 7,5 Avancerad nivå
W7004N Strategies for e-Business 7,5 Avancerad nivå

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0002N Knowledge Management 7,5 Grundnivå Valbar
E0009S English for Professional Purposes 7,5 Grundnivå Valbar
M0029N Jag som varumärke 7,5 Grundnivå Valbar
M7020N Industriella marknader och nätverk 7,5 Avancerad nivå Valbar
M7021N Förhandlingar och affärssamtal 7,5 Avancerad nivå Valbar
M7040N Verksamhetsförlagd projektkurs internationell affärsverksamhet 15,0 Avancerad nivå Valbar
O7014N Avancerad projektledning 7,5 Avancerad nivå Valbar
S0008A Grupp och lagarbete 7,5 Grundnivå Valbar