Hoppa till innehållet

Magister Fysioterapi

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Magisterprogrammet vänder sig till dig med sjukgymnast/fysioterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människans rörelsekontroll, är intresserad av att utveckla och leda framtidens hälso- och sjukvård där digitalisering, jämlikhet och hållbarhet är känneteckande ledord.

Programmet omfattar 60 hp och leder till filosofie magisterexamen, huvudområde fysioterapi. Programmet omfattar kunskaper om människan i rörelse och aktivitet med avseende på förmåga att uppfatta, tillvarata, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till krav som den fysisk och sociala miljön ställer. Utbildningen genomförs på distans under två års deltidsstudier. Distansundervisning innebär att studierna bedrivs indivduellt och i studiegrupper med stöd av distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. Programmet förbereder för forskarutbildning.

Utbildningens innehåll

Programmet består av obligatoriska kurser om 52,5 hp på avancerad nivå och 7.5 hp valbart utrymme. Obligatoriska kurser inkluderar ett examensarbeten om 15 hp. Utbildningen leder till filosofie magisterexamen,huvudområde fysioterapi.

Under första studieåret innehåller utbildningen teoribildning med fokus på problematisering och analys av verksamhets- och forskningsfältet för fysioterapi. Som grund för examensarbetet fördjupas kunskaperna inom kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod. Dessutom fördjupas kunskaper i evidensabaserad praxis samt hur verksamheter och arbetssätt kan utvecklas för ökad kvalite. 

Andra studieåret innehåller ett valbart utrymme omfattande 7.5 hp. Vidare studeras hur organisation, lärande och ledarskap ger förutsättningar för att bedriva verksamhet inom promotion och rehabilitering. Under andra året genomförs även ett examensarbete där kunskaperna inom huvudområdet fördjupas. 

Var kan jag jobba?

Magisterexamen utgör en grund för att arbeta med kvalitets och förbättringsarbete inom offentlig och privat fysioterapeutisk verksamhet. Dessutom stärks konkurrenskraften vid tillsättning av tjänster. Programmet förbereder också för studier på forskarutbildningsnivå

Anmälan
Magister Fysioterapi
Luleå, Distans, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
Obligatoriska: 0
Obligatoriska träffar på nätet. Helt nätbaserat.
LTU-93548
2021-04-15
20
Förkunskapskrav

Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi

Urval

Urvalet bygger på tidigare studiemeriter avseende avklarade högskolepoäng med relevans för området. Rangordning sker i fallande skala.

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Irene Vikman

Irene Vikman, Universitetslektor, Utbildningsledare master i Fysioterapi

Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493892
Rum: S121 - Luleå»