Obligatoriska kurser
Nationalekonomi, magister

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Nationalekonomiprogrammets magisterpåbyggnad omfattar 60 högskolepoäng. Utbildningen består av 45 högskolepoäng på avancerad nivå varav 30 hp inom huvudområdet nationalekonomi. I utbildningen ingår valfritt utrymme om 7,5 högskolepoäng.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Förkunskapskrav

Kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområde nationalekonomi

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Huvudområde nationalekonomi: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N7002N Industriell organisation II 7,5 Avancerad nivå
N7008N Miljö- och naturresursekonomi 7,5 Avancerad nivå
N7010N Examensarbete i nationalekonomi, magister 15,0 Avancerad nivå

Övriga obligatoriska kurser: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E7002N Strategisk ledning 7,5 Avancerad nivå
F0005S Etik 7,5 Grundnivå

Valbar obligatorisk kurs: Välj mellan: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S7015N Politisk institutionalism 7,5 Avancerad nivå Valbar

Eller

Valbar obligatorisk kurs: Annan kurs, 7.5 hp

Annan kurs, 7.5 hp

På avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga området

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.