Höstterminens upplägg och träffar (H19)

Publicerad: 27 mars 2018

Det preliminära upplägget för programmets första kurs, T7002P - Utbildning i en föränderlig tid, 15 hp, är som följer: Vi arrangerar inga campusträffar eftersom utbildningen går på distans. Du som student erbjuds istället 18 lärarledda webbinarier, vilka innehåller live-föreläsning och interaktion via den webbaserade videokonferensresursen Zoom (studentkonto tillhandahålls av LTU efter din program- och kursregistrering). Webbinarierna ges endast tisdagar, alltsomoftast kl. 14:30-16:30. Av dessa 18 webbinarier betraktar vi 3 som examinerande, som då förutsätter din närvaro - och ditt aktiva deltagande. Därtill tillkommer uppgiftsinlämningar på givna tider, kvällstentamen online och självstudier. En preliminär datumplanering finns att ta del av längre ned på sidan.
Förutom anskaffning av litteraturen (finns angiven i kursplanen och är mestadels åtkomlig i elektronisk form) behöver du som student tillgång till Internetuppkoppling, dator, webkamera, och ett mikrofonförsett headset.

Vi ser fram emot att få genomföra utbildningen tillsammans med dig! Förutom ett spännande och utmanande kursinnehåll innebär alltid sammansättningen i magistergrupperna intressanta och roliga erfarenhetsutbyten, perspektivskiften och frågor. Välkommen! Ha en fin sommar så ses vi, via webben, i september!
Niclas Ekberg, utbildningsledare

 

Preliminär planering för magisterkursen Utbildning i en föränderlig tid, 15 HP. HT 2019
V. Datum Tid Plats Form Innehåll
V 36 mån 02-sep   Webben   Registrering
Utbildningsvetenskapens grunder, lärandeteorier och idétraditioner
V 37 tis 03-sep Kl. 14:30-17:00 Zoom (videokonferens) Webbinarium 1
[obligatorisk närvaro]
Välkomnande och deltagarpresentation. Introduktion till kurs, program, och distansstudier och våra digitala resurser.
V 38 tis 10-sep Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 2 Introduktion till utbildningsvetenskap & pedagogik, bildning & utbildning.
v 39 tis 17-sep Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 3 Vetenskapteoretisk och kunskapsteoretisk grundorientering samt vetenskapligt tänkande och skrivande
V 40 tis 24-sep Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 4 Klassiska lärandeteorier & -filosofier
V 41 tis 01-okt Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 5 Mer postmoderna och posthumanistiska lärandeteorier & -filosofier
V 42 tis 08-okt Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 6 Genusteorier & antropocentriska ordningar
  sön 13-okt Kl. 00:00-23:59 Zoom Examinerande Quiz 30-40 minuters session med frågor kring: Utbildningsvetenskapliga grunder och utbildningens syfte; multimodal teori; lärandeteorier; genus och intersektionalitet
Görs närhelst inom utsatta tidsramar
  sön 13-okt Kl. 18:30-21:30 Canvas (lärplattform) Examinerande skriftlig reflektion Studenten behandlar individuellt och skriftligt en utdelad reflektionsfråga (eller två) som fokuserar något av följande teman: Utbildningsvetenskapliga grunder och utbildningens syfte; Multimodal teori; lärandeteorier; Genus och intersektionalitet Omfattning ca 45 min.
Styrning & ledning samt professionsbegreppet, förmågor och identitet
V 44 tis 15-okt Kl. 14:30-17:00 Zoom EXAMINERANDE
Webbinarium
[obligatorisk närvaro]
Styrning & ledning (utbildningspolitiska agendor och frågor)
V 45 tis 29-okt Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 8 Styrning & ledning (globala trender)
V 46 tis 05-nov Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 9 Styrning & ledning (professionsbegreppet)
V 47 tis 12-nov Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 10 Didaktik respektive ämnesdidaktik - traditioner och grunder, utblickar och inblickar
V 48 tis 19-nov Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 11 Etiska perspektiv
V 49 tis 26-nov Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 12 Normkritiska förhållningssätt
  sön 15-dec Kl. 22:00 Canvas INLÄMNING
EXAMINATION
Studentinlämning av individuella hemexaminationer (presentation samt reflektion) för peer review
Utbildningssociologiska teorier, perspektiv och frågor
V 50 tis 03-dec Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 13 Tillgänglighet och inkludering: Specialpedagogiska perspektiv
  sön 08-dec Kl. 22:00 Canvas INLÄMNING
EXAMINATION
Inlämning av reflektionsuppgift rörande Tillgänglighet och inkludering
V 51 tis 10-dec Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 14 Utbildningssociologiska perspektiv 1
V 52 tis 17-dec Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 15 Utbildningssociologiska perspektiv 2
V 03 tis 14-jan 13:00-17:00 Zoom EXAMINERANDE
Webbinarium
[obligatorisk närvaro]
Paperkonferens med paperdiskutanter
  sön 19-jan Kl. 22:00 Canvas Examinationsinlämning Slutlig paperinlämning