Höstterminens upplägg och träffar (H20)

Publicerad: 27 mars 2018

Det preliminära upplägget för programmets första kurs, T7002P - Utbildning i en föränderlig tid, 15 hp, är som följer: Vi arrangerar inga campusträffar eftersom utbildningen går på distans. Du som student erbjuds istället 18 lärarledda webbinarier, vilka innehåller live-föreläsning och interaktion via den webbaserade videokonferensresursen Zoom (studentkonto tillhandahålls av LTU efter din program- och kursregistrering). Webbinarierna ges endast tisdagar, alltsomoftast kl. 14:30-16:30. Av dessa 18 webbinarier betraktar vi 3 som examinerande, som då förutsätter din närvaro - och ditt aktiva deltagande. Därtill tillkommer uppgiftsinlämningar på givna tider, kvällstentamen online och självstudier. En preliminär datumplanering finns att ta del av längre ned på sidan.
Förutom anskaffning av litteraturen (finns angiven i kursplanen och är mestadels åtkomlig i elektronisk form) behöver du som student tillgång till Internetuppkoppling, dator, webkamera, och ett mikrofonförsett headset.

Vi ser fram emot att få genomföra utbildningen tillsammans med dig! Förutom ett spännande och utmanande kursinnehåll innebär alltid sammansättningen i magistergrupperna intressanta och roliga erfarenhetsutbyten, perspektivskiften och frågor. Välkommen! Ha en fin sommar så ses vi, via webben, i september!
Niclas Ekberg, utbildningsledare

Här är en reviderad version av kursplaneringen för "Utbildning i en föränderlig tid", T7002P, 15HP. Den avser hösten 2020, läsperiod 1 och 2.

 

V. Datum Tid Plats Form Aktivitet Ansvarig
V 34 ons 19-aug. kl. 08:00-16:00 Webben   Registrering Student
  Utbildningsvetenskapens grunder, lärandeteorier och idétraditioner
V 36 tis 01-sep. Kl. 14:30-17:00 Zoom Webbinarium 1 Introduktion Niclas Ekberg
V 37 tis 08-sep. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 2 Introduktion Niclas Ekberg
v 38 tis 15-sep. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 3 Introduktion Niclas Ekberg
             
V 39 tis 22-sep. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 4 Lärandeteorier & -filosofier Eva Fjällström
V 40 tis 29-sep. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 5 Presentation av rumsanalys i relation till lärandeteorier & -filosofier Eva Fjällström
  sön 04-okt. Kl. 00:00-23:59 Canvas Examinerande skriftlig examination Inlämning, rumsanalys Eva Fjällström
V 41 tis 06-okt. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 6 Genusteorier & antropocentriska ordningar Erika Hagström
  sön 11-okt. Kl. 00:00-23:59 Canvas Examinerande Quiz   Niclas Erica, Eva
             
  sön 11-okt. Kl. 18:30-21:30 Canvas Examinerande skriftlig reflektion   Niclas Erica, Eva
             
  Styrning & ledning, professionsbegrepp, identitet och undervisning
V 42       Eget arbete Styrning & ledning  
V 43 tis 20-okt. Kl. 14:30-17:00 Zoom EXAMINERANDE
Webbinarium
Styrning & ledning Sara Cervantes
V 44 tis 27-okt. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 8 Styrning & ledning Sara Cervantes
V 45 tis 03-nov. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 9 Styrning & ledning Sara Cervantes
V 46 tis 10-nov. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 10 Didaktik/ämnes- didaktik Stefan Lundström
V 47 tis 17-nov. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 11 Etiska perspektiv Erika Hagström
V 48 tis 24-nov. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 12 Normkritiska förhållningssätt samt intro till multimodal presentation av pedagogiskt förhållningssätt Eva Fjällström
  sön 29-nov. Kl. 22:00 Canvas INLÄMNING
EXAMINATION
Studentinlämning av examination (Prov 0006B) för peer review Sara Cervantes
  sön 29-nov. Kl. 22:00 Canvas INLÄMNING
EXAMINATION
Studentinlämning av reflektion (Prov 0006C) Sara Cervantes
  Utbildningssociologiska teorier, perspektiv och frågor
V 49 tis 01-dec. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 13 Tillgänglighet och inkludering: Specialpedagogiska perspektiv Åsa Gardelli
  sön 06-dec. Kl. 22:00 Canvas INLÄMNING
EXAMINATION
Tillgänglighet och inkludering: Specialpedagogiska perspektiv Åsa Gardelli
V 50 tis 08-dec. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 14 Utbildnings- sociologiska perspektiv Niclas Ekberg
V 51 tis 15-dec. Kl. 14:30-16:30 Zoom Webbinarium 15 Utbildnings- sociologiska perspektiv Sara Cervantes
V 52 tis 22-dec. Kl. 14:30-16:30 Zoom Frågestund Utbildnings- sociologiska perspektiv Niclas Ekberg
V 02 tis 12-jan. 13:00-17:00 Zoom EXAMINERANDE
Webbinarium
Paperkonferens med paperdiskutanter Niclas Ekberg
V 02 tis 12-jan. 13:00-17:00 Zoom EXAMINERANDE
Webbinarium
Paperkonferens med paperdiskutanter Sara Cervantes
  sön 17-jan. Kl. 22:00 Canvas   Studentinlämning Niclas Ekberg
  sön 17-jan. Kl. 22:00 Canvas   Studentinlämning Sara Cervantes