Hoppa till innehållet
Ulrika Bergmark

Möt en lärare – Ulrika Bergmark

Publicerad: 29 januari 2014

"För mig är det viktigt att teori och praktik inte är två skilda saker utan att de är en helhet – den ena fungerar inte utan den andra", säger Ulrika Bergmark som undervisar på Utbildningsvetenskap.

Hej där, vem är du?

– Jag har arbetat både på gymnasiet och högstadiet innan jag påbörjade forskarstudier vid LTU. Jag disputerade 2009 med en avhandling som fokuserade etik och bemötande: relationernas betydelse för elevers lärande. Nu arbetar jag med både lärarutbildning och magister/masterutbildningar vid LTU. Jag bor med min man och två barn i en villa i Hortlax och fritiden ägnas åt att umgås med familj och vänner, träning, musicerande och jag försöker läsa skönlitteratur så ofta jag hinner.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Jag möter studenterna i den första kursen, T7002P Utbildning i en föränderlig tid. Den handlar om att utbildningsfrågor hela tiden påverkas av den föränderliga tid som vi lever i. Sedan kommer jag att undervisa i den tredje kursen T004P, Verksamhetsnära forskning. Detta är ett område som intresserar mig mycket i och med den erfarenhet jag själv har av verksamhetsnära forskning under min forskarutbildning och även i min fortsatta forskning. 

Hur är du som lärare?

– I utvärderingar har ofta studenter sagt att jag har en förmåga att engagera och inspirera dem i deras studier genom den undervisning jag bedriver. Jag försöker att variera arbets- och examinationsformer, eftersom jag tror att man lär sig med alla sina sinnen. Jag försöker också bjuda in studenter att vara delaktiga i planering och genomförande av undervisning för jag tror att det bidrar till att skapa meningsfullhet och engagemang i deras egna lärprocesser. Sedan har ett uppskattande förhållningssätt blivit viktigt för mig under de senaste åren. Det kan handla om att värdesätta alla människors kompetenser och förmågor och att lära sig av det som fungerar bra i en organisation.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Det är roligt att få bidra till kunskapsutveckling hos studenter och samtidigt lär jag mig också mycket av mina studenter – det vidgar mina perspektiv. Eftersom utbildning har en central roll i dagens samhälle, känns det därför särskilt angeläget att vara med i utvecklingen av utbildarens profession.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– Jag vill att de ska få gedigna teoretiska kunskaper om utbildningsvetenskap som ett kunskapsområde, men samtidigt måste dessa teoretiska kunskaper tydligt förankras i en praktik. För mig är det viktigt att teori och praktik inte är två skilda saker utan att de är en helhet – den ena fungerar inte utan den andra.

Varför ska man läsa magister i utbildningsvetenskap vid LTU?

– Utbildningen är verkligen aktuell eftersom det nu betonas både i skollag och styrdokument för förskola och skola att utbildningen i Sveriges förskolor och skolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt att de som arbetar inom dessa områden ska använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt. Genom magisterutbildningen får studenten arbeta med vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt på både teoretiska och praktiska sätt. Dessa kunskaper kan sedan användas i den fortsatta utvecklingen av förskole- och skolverksamhet inom olika kommuner.

Magister i utbildningsvetenskap är en bred utbildning där studenterna får chans att möta människor med olika intresseområden då det gäller utbildningsvetenskap och därmed en chans att lära av varandras erfarenheter av utbildning i skilda sammanhang. 

 

Vi undervisar inom Utbildningsvetenskap