Programråd - Arbetsterapeutprogrammet

Publicerad: 20 januari 2012

Programrådets uppgifter är att bidra till långsiktig utveckling av program med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.

Representanter i programråden är: Externa representanter, alumni, studentrepresentanter, lärarrepresentanter och programkoordinatorer.
 

Externa representanter

Studentrepresentanter

  • Åk 1 Izabella Bergqvist och Anna Näslund
  • Åk 2 Mikael Forss och Josefine Mohss
  • Åk 3 Maria Viberg och Maria Nilsson

Vice ordförande Luleå Studentkår  vo@luleastudentkar.com

Lärarepresentant

Utbildningsledare 
Cecilia Björklund