Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vanliga frågor om programmet

Är det svårt att bli antagen till utbildningen?

Vi är sedan flera år tillbaka det arbetsterapeutprogram som har flest förstahandssökande och meritvärde varierar mellan vilken grupp du tillhör och från år till år. Så tveka inte att ansöka oavsett hur ditt meritvärde förhåller sig till tidigare års utfall!

Här kan du söka fram antagningsstatistik:

http://statistik.uhr.se/

Hur går det till att läsa på distans?

Vår utbildning är sedan många år tillbaka upplagd som en flexibel distansutbildning med studier i hemmet och obligatoriska campusveckor i Luleå. Vi har lång och god erfarenhet av att bedriva utbildningen via flexibel distansutbildning, en pedagogisk modell som skiljer sig mot traditionella campusförlagda studier. Som student innebär flexibel distansutbildning ett större egenansvar för planering och genomförande av dina studier. Du kommer att bedriva största delen av dina studier på hemorten vilka varvas med 3 - 4 separata campusveckor i Luleå varje termin. Under dina studieveckor på hemorten har du kontakt med lärare och studiekamrater via distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik och guidas i dina studier av studiehandledningar. Föreläsningar och diskussioner sker vanligen via nätbaserade onlinemöten i videokonferensprogrammet Zoom där du kan delta via din dator i hemmet. Varje kurs har ett eget virtuellt kursrum i lärplattformen Canvas där har du tillgång till alla dokument som rör kursen och kan lämna in dina färdigställda uppgifter.

Hur många tillfällen behöver man komma till campus i Luleå?

Programmet är planerat så att du ska närvara på campus i Luleå under tre till fyra separata campusveckor vardera termin under årskurs 1 och 2. Under årskurs 3 kan det vara något färre campusveckor. Campusveckorna startar måndag lunch och avslutas fredag lunch. Studier på hemorten varvas kontinuerligt med campusveckorna i Luleå då du får tillfälle till praktiska övningar i yrkets uppgifter, genomföra seminarier och examinationer samt umgås med dina kurskamrater. Campusveckornas förläggning meddelas i slutet av föregående termin. Det exakta schemat med tider publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kan jag göra praktik på min hemort?

Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. Våra studenter har möjlighet att genomföra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i hela Sverige om det finns lediga platser. Läs mer här:

http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/Praktik-VFU

Vad händer om jag inte kan närvara vid en vecka på campus?

Campusveckorna innehåller förträdesvis metodövningar och examinationer som måste tas igen om man är frånvarande oavsett orsak. När det sker beror på vad man missat och det kan innebära att man måste komma till campus ”extra” tillfällen.  Är det en examination sker det vid nästa omtentamenstillfälle.

Jag planerar att göra annat samtidigt som jag studerar. Fungerar det?

Utbildningen förutsätter studier på heltid, 40 timmar i veckan, på  dagtid. Det här innebär att du förväntas studera måndag till fredag från klockan 8.15-16.15. Vissa tider är schemalagda med exempelvis föreläsningar och övrig tid förväntas du studera tillsammans med andra i din klass eller själv. Det går inte att räkna med att förelägga studierna till kvällar och helger eller andra tider utanför dagtid som passar en själv bäst, eftersom studerande förväntas samarbeta. Det är inte att rekommendera att kombinera studierna med andra aktiviteter såsom arbete eftersom 40 h studier krävs/vecka.

Jag bor i södra Sverige och det har hunnit gå en hel del år efter gymnasiet. Är det ovanligt?

Det variera över åren men cirka en fjärdedel av våra studenter kommer från Norrland, så de flesta kommer från Mellansverige och södrasverige. Det förekomer också att studenter bor i annat land än Sverige. De flesta reser med flyg till campusveckorna. Studenter i alla åldrar väljer att läsa på distans och snittåldern är kring 30 år.

När börjar utbildningen?

Utbildningen har årsintag och startar alltid vid hösttermin. Om du erbjuds en plats vid utbildningen kommer du att kallas till Luleå för att registrera dig på programmet veckan innan utbildningen officiellt startar. Du behöver alltså komma upp till Luleå för att bekräfta att du vill ha utbildningsplatsen. I samband med registeringen/ inskrivningsdagen erbjuds du ett tredagars introduktionsprogram tillsammans med dina studiekamrater som innehåller den information du behöver för att påbörja dina universitetsstudier på distans samt en introduktion till den första kursen.  Introduktionen hålls av lärare vid programmet. Så planera gärna för detta redan då du ansöker till vårt program.

När kallas reserver?

Direkt efter inskrivningen om platserna ej fylls börjar reserver att kallas av antagningsenheten på Luleå tekniska universitet.  Du som valt att stå kvar som reserv behöver därför vara tillgänglig och bredd på att börja utbildningen med mycket kort varsel.

Hur ordnar man boende?

Studenterna bokar detta själv. Tips på korttidsboende finns under Ny student. Det är en fördel att vara ute i god tid.

Jag behöver intyg till CSN angående mina resor och boende? Vart vänder jag mig?

Carina Nyberg, utbildningsadministratör carina.nyberg@ltu.se