Hoppa till innehållet

Rollspel med fokus på socialinteraktion och kommunikation

Publicerad: 15 mars 2017

Genom rollspel får arbetsterapeutstudenterna träna sig att observera och dokumentera med vilken kvalité en person kommunicerar och interagerar med andra. Detta för att sedan gå vidare med målformulering i samråd med personen och planering av effektiva interventioner.

– Genom rollspelen kommer man ihåg det man lär sig. Det fastnar bättre om vi har en sån här lektion än en vanlig lektion eller redovisning, säger Annelie Ericson, Skellefteå, termin två på arbetsterpeutprogrammmet vid Luleå tekniska universitet.

– Eftersom vi får vara med och skapa situationen själva får vi se hur det kan vara i verkligheten och det är väldigt lärorikt, säger Olivia Fredriksson, Helsingborg, som spelade Viktoria i rollspelet.

Svårt att hålla fokus

Ett av rollspelen handlar om Viktoria, en tjej som har svårt att fokusera på arbetsuppgiften i grupparbetet med två klasskamrater. Istället avbryter hon sina klasskamrater, har svårt att hålla fokus och byter ämne hela tiden. Hon pratar om mat, olika tv program och visar sina nya skor medan klasskamraterna försöker rikta fokus på arbetsuppgiften. Den sociala situationen blir till slut svår att hantera och klasskamraternas tålamod börjar tryta.

Olika sociala kontext

Människan är en social varelse och interaktion sker både verbalt och icke verbalt. Socialt deltagande är viktigt för livskvalitén och som vuxen tas de sociala normerna för givna. En aspekt som har betydelse för utförandet av aktiviteter i dagliga livet är just kommunikation och interaktionsfärdigheter.

Under inneveckan på universitet fick studenterna testa på rollspel i olika sociala kontexter där aktiviteter tillsammans med andra människor sker. Det handlade två olika scenarier som kräver olika färdigheter och förmågor vid situationer som småprat med kompisarna och inhandling av matvaror i affär. Personerna som studenterna gestaltar hade svårt att anpassa sig i form av att de pratade för länge, hade inte ögonkontakt med de som de samtalade med, drog sig undan på ett socialt oacceptabelt sätt som fick personerna i deras närhet att reagera.
Studenterna fick även testa på att spela roller som innebar att personen som de interagerade med hade svårt att ställa frågor eller svara på frågor vid rätt tidpunkt, de uttryckte känslor och använde ett språk som inte var acceptabelt.

– Rollen som arbetsterapeut är att stödja och möjliggöra en persons engagemang i aktiviteten och därför är det viktigt att studenterna får kunskap hur kommunikations- och interaktionsförmågor observeras och bedöms vilket det finns utvecklade instrument som bedömer, säger Alexandra Olofsson, lärare och forskare vid Luleå tekniska universitet.

Analyserar sociala förmågor

Efter rollspelen analyserade klassen de förmågor/färdigheter som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Studenterna fick även möjlighet att diskutera och reflektera över hur en arbetsterapeut kan arbeta vidare utifrån observationerna för att hjälpa och coacha personer med svårigheter inom kommunikation och interaktion. För att personen ska känna sig trygg och klara av sociala interaktioner som sker i det dagliga livet.

– För studenterna är det viktigt att kunna sätta ord på de färdigheter och förmågor som de ser och hur de genom att kunna förklara det kan hjälpa och coacha personen att kunna inleda, genomföra och avsluta en social interaktion. Rollspelen ger dem en möjlighet att verkligen utifrån litteraturen ta kunskaperna vidare och i en verklig situation se och diskutera hur färdigheterna kan påverka den sociala situationen och kunna sätta ord på det, säger Alexandra Olofsson.