Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

75 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Distriktssköterskans arbetsområden är bla primärvård, hemsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa. Du bedömer behov av omvårdnad, rehabilitering och habilitering med fokus på hälsa, samt ansvarar för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav.

Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Huvudområdet är omvårdnad. Utbildningen genomförs på distans och bedrivs som heltidsstudier. Distansstudier innebär att studierna bedrivs individuellt och i studiegrupper, med stöd av distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. Träffar på campus sker 3-4ggr/termin (2-5 dagar/träff).

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser. Samtliga kurser är på avancerad nivå. I utbildningen ingår kurser inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och folkhälsa/folkhälsoarbete. Utbildningen ger behörighet att förskriva vissa läkemedel. Inför varje ny kurs får du en studiehandledning som ger vägledning och information om kursens innehåll.

Var kan jag jobba?

Som distriktssköterska kan du bland annat arbeta inom primärvårdens verksamhet, hemsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa.

Anmälan
Luleå, Distans, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Tillgång till egen dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade krävs. Internetanslutning (minst 0,5 Mbps), samt tillgång till headset med mikrofon och webbkamera behövs.
LTU-92757
2019-03-15
18
Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;

- svensk legitimation som sjuksköterska

- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande

- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Meritvärdering och Urval baseras på yrkeserfarenhet efter examen. Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma ifråga. Intyg om yle bifogas anmälan

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Annette Johansson

Annette Johansson, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska,

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-491978