Hoppa till innehållet

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

75 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som distriktssköterska arbetar du med att främja hälsa samt förebygga sjukdomar och hälsorisker. Du bedömer komplexa behov, genomför och utvärderar omvårdnadsinsatser samt behov av habilitering och rehabilitering. Du ansvarar även för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet.

Distriktssköterskan möter människor i alla livets olika skeden från födsel till livets slutskede. Som distriktssköterska kan omvårdnadsarbetet vara komplext och yrket omfattar många olika arbetsuppgifter. Arbetet görs med hög grad av självständighet, men du arbetar också i team och med ledning och utveckling av omvårdnaden. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska ger dig en bred kunskapsbas och förberedelse för arbete inom aktuella verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården.

Utbildningens innehåll

Programmet med inriktning mot distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng (hp) och uppfyller krav för magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad, samt ger grundläggande behörighet för forskarutbildning. Programmet består av teoretiska kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och verksamhetsintegrerat lärande. Huvudområdet är omvårdnad som omfattar 45 hp, varav examensarbetet utgör 15 hp samt 30 hp som utgörs av medicinsk vetenskap. Samtliga kurser inom programmet är på avancerad nivå. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för antagning.

Efter genomgången utbildning uppfylls kraven för Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. 

Distansutbildning
Programmet genomförs som distansutbildning på helfart och inkluderar platsbunden undervisning på campus cirka två studieveckor per termin. Distansstudier innebär att studierna bedrivs individuellt och i studiegrupper, med stöd av distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. 

Inför varje kurs får du tillträde till ett kursrum i lärplattformen Canvas med information om kursens innehåll, studieuppgifter och examinationer. Lärandet sker huvudsakligen genom egna studier och föreläsningar som bearbetas i kommunikation mellan studenter och lärare via videokommunikation i Zoom samt administreras via Canvas. För att studera på distans behöver du dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset med mikrofon. Att studera på distans ger möjligheter till mer flexibla studier men ställer krav på ansvar att självständigt planera och genomföra sina studier.

Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av tillgång. Det innebär att du kan behöva göra den delen av utbildningen på annan ort än din hemort.

Var kan jag jobba?

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot distriktssköterska arbetar inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser, mottagningsverksamhet och inom hemsjukvården.

Anmälan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Tillgång till egen dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade krävs. Internetanslutning (minst 0,5 Mbps), samt tillgång till headset med mikrofon och webbkamera behövs.
LTU-93561
2023-03-15
20
Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;

- svensk legitimation som sjuksköterska

- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande

- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Inom respektive urvalsgrupp rangordnas platserna efter avklarade högskolepoäng. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yrkeslivserfarenhet bifogas anmälan.

  • Akademiska: 100%
Anmälan öppnar 2023-02-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Melander

Catharina Melander, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska samt vård av äldre

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493469