Hoppa till innehållet

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

75 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som distirktssköterska arbetar du med att främja hälsa samt förebygga sjukdomar och hälsorisker. Du bedömer behov av omvårdnad, rehabilitering och habilitering med fokus på hälsa, samt ansvarar för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet.

Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Huvudområdet är omvårdnad. Utbildningen genomförs på distans och bedrivs som heltidsstudier. Distansstudier innebär att studierna bedrivs individuellt och i studiegrupper, med stöd av distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. Träffar på campus sker 3-4ggr/termin (5 dagar/träff). Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för antagning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser (VFU). Samtliga kurser är på avancerad nivå. I utbildningen ingår kurser inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och folkhälsa/folkhälsoarbete. Utbildningen ger behörighet att förskriva vissa läkemedel. Inför varje ny kurs får du en studiehandledning som ger vägledning och information om kursens innehåll. Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av utrymme. Det innebär att du behöver vara flexibel och beredd att göra den delen av utbildningen på annan ort än din hemort.

Var kan jag jobba?

Som distriktssköterska kan du bland annat arbeta inom primärvårdens verksamhet, hemsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa.

Anmälan
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska
Luleå, Distans, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Tillgång till egen dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade krävs. Internetanslutning (minst 0,5 Mbps), samt tillgång till headset med mikrofon och webbkamera behövs.
LTU-93558
2022-03-15
20
Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;

- svensk legitimation som sjuksköterska

- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande

- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Inom respektive urvalsgrupp rangordnas platserna efter avklarade högskolepoäng. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yrkeslivserfarenhet bifogas anmälan.

  • Akademiska: 100%
Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Melander

Catharina Melander, Universitetslektor, Samordnare för kliniska adjunkter Norrbottens kommuner

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493469