Fysioterapeut

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Som fysioterapeut arbetar du med att främja människans rörelse ur ett hälsoperspektiv genom alla åldrar, oavsett om du arbetar med människor som har drabbats av smärta, sjukdom eller skada eller om du arbetar med insatser på samhällsnivå.

Fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet leder till fysioterapeutexamen, vilket är ett villkor för att verka som legitimerad fysioterapeut. Som legitimerad fysioterapeut kan du arbeta inom landsting eller kommuner, på hälsocentral, sjukhus, inom omsorgsverksamhet eller äldreomsorg. Fysioterapeuter är även verksamma inom företagshälsovård, försäkringskassa eller som egna företagare. En del fysioterapeuter har valt att arbeta med förebyggande insatser inom folkhälsa och andra med forskning och systematiskt utvecklingsarbete.

Utbildningens innehåll

I utbildningen lär du dig om människans förutsättningar för rörelse, rörelseförmåga och rörelsebeteende samt om hur fysioterapeuten verkar och interagerar med människor. Genom 18 veckor av verksamhetsförlagd utbildning inom olika verksamhetsområden skaffar du dig erfarenhet och trygghet i din yrkesroll som blivande fysioterapeut.    

Du läser kurser i fysioterapi, medicinsk vetenskap och beteendevetenskap och ges även den unika möjligheten att välja/läsa kurser i ortopedisk manuell terapi steg I, grundläggande akupunktur eller klinisk fördjupning.Vidare läser du om framtida arbetssätt, e-hälsa och entreprenörskap.

Fysioterapeutprogrammet karakteriseras av ambitionen att ge en bred grundutbildning som förbereder dig för fysioterapins olika verksamhetsområden, samtidigt som det också ger verktyg för utveckling inför nya utmaningar. Utbildningen har ett starkt fokus på förståelse och bedömning av rörelseförmåga och rörelsebeteende men även metoder för att kritiskt granska rörelseförmåga genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Utbildningen karakteriseras av närhet mellan lärare och studenter gällande såväl utbildning som pågående forskning inom rörelsens betydelse för aktivitet för olika funktionsbegränsningar genom hela livsspannet.

Utbildningen till fysioterapeut ger förkunskaper för dig som är intresserad av fortsatt fördjupning och forskning i ämnet. Efter utbildningen finns möjlighet att fortsätta din utbildning genom program på avancerad nivå i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Den tidigare yrkesbenämningen sjukgymnast ersattes enligt regeringsbeslut 2013 med benämningen fysioterapeut. Därför ersätter fysioterapeutexamen den tidigare ”sjukgymnastexamen”  

Anmälan
Fysioterapeut
Luleå, Normal, Våren 2020

Startdatum 2020-01-20, v.04 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-82776
2019-10-15
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).

Eller:

Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)

Alternativt:

Idrott och hälsa 1/Id A kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Tommy Calner

Tommy Calner, Universitetslektor, Fil Dr Fysioterapi, utbildningsledare Fysioterapeutprogrammet

Organisation: Fysioterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493864
Rum: S125 - Luleå»