Intensiv vecka med praktiska moment

Publicerad: 25 september 2017

Sjuksköterskorna som går specialistutbildning mot ambulans, anestesi, operation och intensivvård har nu haft sin första vecka på universitetet. Veckan var intensiv med flera olika moment. De 42 studenterna var uppdelade i fyra grupper och genomförde moment inriktat mot deras kommande fältstudier.

Under tisdagen var det workshop som stod på schemat. De moment som genomfördes för att förbereda studenterna var:

Ambulans

- vårdmiljö prehosp
- vårdas och vårda i ambulans
- handhavande av utrustning i ambulans
- lyftteknik av person på bår

Anestesi

- fri luftväg vuxen/barn inkl intubering
- anestesiläkemedel
- observationer
- blockader för att hålla vakna patienter smärtfria

Intensivvård

- observationer postoperativt
- övervakning/observation svårt sjuk
- patientfall med IVA-patient

Operation

- handtvätt inför operation
- aseptiskt arbetssätt
- steril klädsel
- iordningställande inför operativa ingrepp

Vidare under veckan genomfördes flera moment med artikelseminarie och bibliotekskunskap. Andra moment var hjärt- och lungräddning, stabilisering av traumapatient och strukturerad undersökning enlig A-E principen (Luftväg/andning, cirkulation, medvetandegrad, samt undersökning av synliga skador samt åtgärder).

Även en repetition av läkemedelsräkning från grundutbildningen hann specialiststudenterna med under veckan på Luleå tekniska universitet.

Text: Christer Kågström
Foto: Erica Lång