Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt leda, organisera och utveckla omvårdnad inom psykiatrisk vård.

Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Huvudområdet är omvårdnad och stödämnet är medicinsk vetenskap. Utbildningen bedrivs som halvtidsstudier under de två första terminerna. Tredje terminen innefattar examensarbete och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genomförs som heltidsstudier. Distansstudier innebär att studierna bedrivs individuellt och i grupp med stöd av distansöverbryggande teknik. Denna specialistutbildning är nätbaserad utan fysiska träffar, men med vissa obligatoriska nätbaserade träffar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Samtliga kurser är på avancerad nivå. Inför varje kurs får du tillträde till ett kursrum i lärplattformen Canvas med information om kursens innehåll, studieuppgifter och examinationer. Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av tillgång. Det innebär att du kan behöva göra den delen av utbildningen på annan ort än din hemort. 

Var kan jag jobba?

Som specialistutbildad psykiatrisjuksköterska är ditt primära arbetsfält inom sluten och öppen psykiatrisk vård. Specialistkompetens i psykiatrisk vård efterfrågas även inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, beroendevård och kriminalvård.

Anmälan
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Ortsoberoende
Dagtid, 50%
Svenska
Obligatoriska: 0
LTU-92761
2020-03-16
20
Förkunskapskrav

-svensk legitimation som sjuksköterska

-yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande

-yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.

Urval

Meritvärdering och Urval baseras på yrkeserfarenhet efter examen. Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yle bifogas anmälan.

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493227
Rum: S319 - Luleå»