Hoppa till innehållet

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt leda, organisera och utveckla omvårdnad inom psykiatrisk vård.

Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Huvudområdet är omvårdnad och stödämnet är medicinsk vetenskap. Utbildningen bedrivs som halvtidsstudier under de tre första terminerna. Fjärde terminen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genomförs som heltidsstudier under terminens första hälft. Distansstudier innebär att studierna bedrivs individuellt och i grupp med stöd av distansöverbryggande teknik. Denna specialistutbildning är nätbaserad utan fysiska träffar, men med vissa obligatoriska nätbaserade träffar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Samtliga kurser är på avancerad nivå. Inför varje kurs får du tillträde till ett kursrum i lärplattformen Canvas med information om kursens innehåll, studieuppgifter och examinationer. Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av tillgång. Det innebär att du kan behöva göra den delen av utbildningen på annan ort än din hemort. 

Var kan jag jobba?

Som specialistutbildad psykiatrisjuksköterska är ditt primära arbetsfält inom sluten och öppen psykiatrisk vård. Specialistkompetens i psykiatrisk vård efterfrågas även inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, beroendevård och kriminalvård.

Anmälan
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Ortsoberoende
Dagtid, 50%
Svenska
Obligatoriska: 0
LTU-93565
2023-03-15
20
Förkunskapskrav

-svensk legitimation som sjuksköterska

-yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande

-yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.

Urval

Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Inom respektive urvalsgrupp rangordnas platserna efter avklarade högskolepoäng. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yrkeslivserfarenhet bifogas anmälan.

  • Akademiska: 100%
Anmälan öppnar 2023-02-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Biträdande professor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493227