Hoppa till innehållet

Programråd - Röntgensjuksköterskeprogrammet

Publicerad: 14 december 2020

Programrådets uppgifter är att bidra till långsiktig utveckling av program med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.

Representanter i programråden är: Externa representanter, alumni, studentrepresentanter, lärarrepresentanter och programkoordinatorer.
 

Externa representanter

  • Bodil Sundbom, vårdchef bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus, Region Norrbotten
  • Annette Sundqvist, VFU-samordnare, Region Norrbotten 
  • Rose-Mari Andersson, röntgensjuksköterska Kalix sjukhus, Region Norrbotten
  • Love Kull, sjukhusfysiker sunderby sjukhus, Region Norrbotten
  • Carola Edeblom, röntgensjuksköterska Kiruna sjukhus, Region Norrbotten


Studentrepresentanter

  • Två representanter för varje termin

Om förhinder att delta i möte utser deltagaren själv ersättare.
 

Alumni

  • Veronika Jonsson, Piteå, 
  • Veronika Isaksson, Piteå 

Lärarepresentant


Studievägledare

Utbildningsledare