Röntgensjuksköterska

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Distansutbildningen till röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera teknik, vård och mänskliga möten. Utbildningen ger ett varierande och stimulerande arbete med människor. I ditt arbete är det viktigt att skapa trygghet och ge omvårdnad i en allt mer teknisk värld.

Omvårdnadsarbetet står i centrum och består av många personliga korta möten. I arbetet som röntgensjuksköterska är du expert på röntgenbilder och beslutar tillsammans med röntgenläkare hur de ska framställas. Du planerar och genomför undersökningar utifrån patientens tillstånd och olika förhållanden. Arbetet med att ställa diagnos med olika undersökningsmetoder och den snabba tekniska utvecklingen stimulerar dig att hela tiden uppdatera dina kunskaper. Teamarbetet kring patienter på röntgenavdelningen gör att din förmåga att samarbeta är viktig.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen och arbetet som röntgensjuksköterska behöver du ta eget ansvar, visa självständighet och kreativitet. Du läser framför allt ämnen som radiografi, omvårdnad, anatomi, och sjukdomslära parallellt med att du studerar olika tekniska metoder. De teoretiska kunskaperna och färdigheterna tränas i verkliga situationer, både genom praktiska övningar dels på universitetet och dels genom kvällsseminarier på Sunderby sjukhus, samt under din praktik, som kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna VFU sker framför allt på olika röntgenavdelningar. Orten för din VFU under utbildningen kan variera, vilket gör att du behöver vara flexibel och beredd att göra den delen av utbildningen på olika orter i Sverige, dvs i vissa fall på annan ort än din hemort.
 
När du uppfyller examenskraven i alla kurser som ingår i utbildningen kan du ta ut en röntgensjuksköterskeexamen och söka legitimation som röntgensjuksköterska från Socialstyrelsen. Dessutom tar du efter studierna ut en kandidatexamen i radiografi. Efter grundutbildningen finns möjlighet till olika vidareutbildningar inom de områden som du upplever extra intressanta.

 

Distansstudier

Utbildningen ges som flexibel utbildning på distans, med föreläsningar (inspelade eller live), seminarier och examinationer via datoriserade system. För respektive kurs finns en nätbaserad lärplattform, Canvas, med arkiv som används för att göra undervisningsmaterialet tillgängligt. Där ligger också länkar till videoinspelade föreläsningar. Du måste ha tillgång till internet med god uppkoppling och dator med headset och webcam, för att kunna genomföra utbildningen. Upplägget förenklar för dig som har familj och gör det möjligt för dig att under vissa perioder självständigt planera dina studier. Vi har dessutom obligatoriska träffar på universitetet i Luleå vid 3-4 tillfällen per termin, där varje träff omfattar 3-5 dagar beroende på kursens innehåll. Dessa träffar kan bestå av föreläsningar, praktiska övningar, laborationer och examinationer. Studierna bedrivs på heltid och genomförs med både individuella uppgifter och i studiegrupper. Vissa kursdelar kan komma att ges på engelska. 

Var kan jag jobba?

De vanligaste arbetsgivarna är sjukvårdsregioner i hela Sverige. Vissa privata kliniker finns också. Behovet av röntgensjuksköterskor är stort i hela Sverige och kommer att öka på många håll under de närmaste åren, bland annat på grund av stora pensionsavgångar. Röntgensjuksköterskor efterfrågas också utomlands, vilket innebär att arbete kan sökas i andra länder efter varierande kompletterande utbildning, beroende på vilket land arbetet gäller.

Anmälan
Röntgensjuksköterska
Luleå, Distans, Våren 2020

Startdatum 2020-01-20, v.04 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 4
3-4 träffar/ termin, varje träff omfattar 3-5 dagar. Tillgång till egen dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade krävs. Internetanslutning (minst 0,5 Mbps), samt tillgång till headset med mikrofon och webbkamera behövs.
LTU-82780
2019-10-15
40
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Eller:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Alternativt:

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Katarina Leijon-Sundqvist

Katarina Leijon-Sundqvist, Universitetslektor, Utbildningsledare för Röntgensjuksköterskeprogrammet

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-492996
Rum: S201 - Luleå»