Hoppa till innehållet
globala mål

Hälsa och omvårdnad för en hållbar värld

Utbildningen till sjuksköterska lär dig att förstå och hitta lösningar för de flesta av de globala målen för hållbar utveckling.

“Never has there been a time when the voices of nurses are more urgently needed than they are now” (International Council of Nurses, 2017). Här fokuserar vi framför allt på målen om #Hälsa och välbefinnande, #Minskad ojämlikhet samt #Genomförande och globalt partnerskap.

Under utbildningen får du kunskaper om hur vi kan leva ett hälsosamt liv och verka för människors välbefinnande i alla åldrar. Du lär dig också om hur rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa gagnar livskvalitén. Det ger dig möjlighet att bidra till en hållbar hälso- och sjukvård såväl i Sverige som i andra länder där behoven är ännu större. De globala utmaningarna och hälsohoten kan bara förverkligas genom partnerskap och samverkan samt utbyte av kunskap.