Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Emma Palmcrantz och Frida Henriksson presenterar sitt examensarbete Sexualitet inom palliativ vård på sjuksköterskestudenternas omvårdnadskonferens. Under konferensen som hålls den 30 mars presenteras cirka 30 examensarbeten. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sexualitet vid livets slutskede

Publicerad: 29 mars 2017

Att prata om sexualitet inom vården är viktigt, men det är ett ämne som sällan berörs - särskilt inom vården vid livets slutskede. I sitt examensarbete fann sjuksköterskestudenterna Emma Palmcrantz och Frida Henriksson att både patienter och vårdpersonal känner en osäkerhet inför att ta upp ämnet och att personalen anser att de har för lite kompetens.

– Sexualitet är inte bara sex utan handlar även om att känna sig åtråvärd eller få vara nära den man tycker om och vi kände att det var speciellt viktigt i palliativ vård, säger Frida Henriksson, Filipstad.

I sin litteraturstudie Sexualitet inom palliativ vård fann studenterna att det är svårt för patienter och vårdpersonal att prata om sexualitet eftersom det är ett väldigt intimt och privat ämne. Vårdpersonalen vet inte när det är rätt tillfälle och patienterna vill inte ta upp det eftersom vårdpersonalen inte heller gör det.
– Det blir ett dilemma då patienten väntar på att vårdpersonalen ska ta upp det och vårdpersonalen väntar på att patienten, någon annan kollega med mer erfarenhet eller läkare ska ta upp ämnet. Vårdpersonalen anser dessutom att de har för lite kunskap, säger Emma Palmcrantz, Hudiksvall.

Vårdmiljön försvårar

Även vårdmiljön försvårar situationen. Patienten får inte vara ensam utan personalen knackar på och går in. Ibland ligger även flera patienter i en sal, vilket också försämrar möjligheten. Ligger patienten inlagt under lång period blir det som att vardagslivet förflyttas till avdelningen.
– Vi såg också en förändring i relationen mellan partnerna i palliativ vård där sexualiteten förändras mer mot det emotionella. Det är viktigt att få vara nära och kunna prata med varandra till skillnad från då det var mer fysiskt, och att det ges möjlighet till det, säger Frida Henriksson.

Mer studier krävs

Det har varit svårt att hitta artiklar i ämnet och de tycker att mer forskning måste göras inom området.  I litteraturstudien visade det sig att många anställda inom vården eftersökt kunskap om sexualitet innan de blivit legitimerade.
– Efter att ha jobbat med det här känner också vi att det har varit bättre om vi kanske haft en kurs i sexuell hälsa i olika sammanhang, både i det friska och i det sjuka, säger Frida Henriksson.

I arbetet med examensarbetet har de känt sig bekväma i litteratursökningen eftersom det ingår mycket vetenskapligt arbete i programmet.
– Under första året undrade vi varför det var så mycket forskning i programmet, men efter ett tag insåg vi att vi har en plikt i det framtida yrket att ta reda på vetenskapliga artiklar och att jobba evidensbaserat och vetenskapligt. Vi måste kunna hantera forskningen, vilket är jättebra och dessutom väldigt roligt, säger Emma Palmcrantz.

Torsdagen den 30 mars hålls sjuksköterskestudenternas omvårdnadskonferens där studenterna presenterar sina examensarbeten. I två salar presenteras 31 examensarbeten. Konferensen är öppen för alla intresserade.