Simulering ger en verklighetstrogen upplevelse

Fullskalesimuleringen är en viktig del i utbildningen på Luleå tekniska universitet. Dockorna styrs från ett kontrollrum av en operatör och kan tala, andas med andningsrörelser och har både puls och blodtryck. Från och med i år används simulering tidigare i programmet.

– Studenterna blir mer förberedda för den verksamhetsförlagda utbildningen och inför sin kommande profession. Forskning visar att lärandet ökar i samband med simulering, säger Örjan Lestander, intensivvårdssjuksköterska och adjunkt på LTU.

Under en simulering har en grupp studenter i Sjuksköterskeprogrammet en patient med en förutbestämd sjukdomsbild att ta hand om. Dockan, som styrs av en operatör från ett avskilt kontrollrum, kan plötsligt få ett förhöjt blodtryck och utifrån vad som händer med dockan ska studenterna lösa situationen. I rummet med patient och studenter finns även en instruktör som kan hjälpa till vid behov.
– Det är så nära en verklig händelse man kan komma och det är extremt värdefullt att kunna använda simulering i utbildningen, säger Örjan Lestander.

En viktig del i simuleringen är debriefing, där instruktören, studenter och ”patienten” reflekterar kring upplevelsen och får tycka till om omhändertagandet och det medicinska förloppet.

Kursens utvärderingar visar att användningen av simulering uppfattades som väldigt positiv från studenterna. En önskan var också att simulering borde finnas med tidigare i utbildningen. Fullskalesimuleringen på LTU började 2009-2010 i termin fem, men från och med i år används simulering från termin tre.

– När studenterna arbetar med simulering används de teoretiska kunskaperna i praktiken och därmed får eleverna en annan förståelse för uppgiften. Det är ett väldigt uppskattat inslag i undervisningen.