CilmaraArén_BungaBoonsinchai
Sjuksköterskestudenterna Cilmara Arén och Bunga Boonsinchai ser framemot att få ta del av hur vården fungerar i Thailand. Foto: Privat

Studerar diabetespatienter i Thailand

Publicerad: 11 augusti 2015

Cilmara Arén och Bunga Boonsinchai går sjuksköterskeprogrammet termin 6 vid Luleå tekniska universitet. De har valt att göra sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, utomlands. Den 15 augusti åker de till Thailand för att under nio veckor samla material till sin uppsats om hur relationen mellan diabetespatienter och vårdpersonalen ser ut.

Varför har ni valt att göra er VFU utomlands?

– Därför att vi är nyfikna på hur vården ser ut i ett annat land. Det är intressant för oss som studerar till sjuksköterska att få kunskap om hur vården fungerar i en annan kultur, miljö och med andra förutsättningar. Här i Sverige har vården ganska bra standard och god kvalitet jämfört med andra länder, men ändå finns det mycket som måste åtgärdas.

Varför har ni valt att åka till just Thailand?

– Vi tycker att det är märklig att många i Thailand har diabetes, trots att det inte är många som är överviktiga. De äter mest grönsaker och frukt, och därför vill vi åka dit och ta reda på mer om detta. Dessutom har vi fått möjligheten att vara på en hälsocentral i norra Thailand där vi ska göra vår fältstudie.

– Vi tycker att det är intressant att se hur vården ser ut i ett u-land som Thailand. Thailand är ett av världens absoluta favoritresmål när det gäller solsemestrar. Palmer och paradisstränder lockar och att det fortfarande är ganska billigt att frossa i lyx gör det hela inte mindre attraktivt.

Vad ska er uppsats handla om och hur kommer ni att samla information?

– Vår uppsats kommer att handla om hur relationen mellan diabetespatienter och vårdpersonalen ser ut. Vi ska skriva om patienters upplevelser, till exempel om de upplever att de får en god vård, om vården är lätttillgänglig och så vidare.

– Vi kommer att samla information genom att intervjua patienter och observera dem på vårdcentralen.

Vad har ni för förväntningar på landet och vårdcentralen?

– Vi hoppas att vi kommer att träffa trevliga och hjälpsamma människor. Vi hoppas verkligen att vi kan skapa förtroende och bra relationer med patienterna, så de berättar allt för oss så vi kan skriva en uppsats med god kvalitet. Vi tror att vi kommer att få en spännande, intressant och lärorik erfarenhet, men att det kan vara kämpigt för oss med det varma och fuktiga klimatet och standarden på sjukvården, som är lägre än vad vi är vana vid här i Sverige.

Hur tror ni att resan och erfarenheterna kommer att påverka er som sjuksköterskor?

– Omvårdnad, enligt vår åsikt, är en karriär där man aldrig blir riktigt klar med att utbilda sig. Det är en mycket krävande karriär som innebär nya utmaningar varje dag, men med det kommer många belöningar och en verklig känsla av arbetstillfredsställelse. Vår ambition är att bli fullt kvalificerade legitimerade sjuksköterskor, så vi blev mycket glada när vi fick ett stipendium för att åka till ett annat land och lära oss om mer om vårdyrket. Resan kommer absolut att vara lärorik. Den ger oss en chans att utveckla färdigheter som vi kommer att bära med oss resten av livet och hjälper oss att bli framgångsrika i vår framtida karriär.