Hoppa till innehållet

Civilekonom

240 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Vi erbjuder en civilekonomutbildning som är anpassad till organisationers framtida behov. Programmet ger dig en yrkesexamen på avancerad nivå och möjlighet att vara med och forma morgondagens näringsliv. Många kända företagsledare har en civilekonomexamen från Luleå tekniska universitet.

Tack vare vår goda relation till näringslivet innehåller undervisningen inslag av företagsnära projektarbeten. Du kan också välja en verksamhetsförlagd projektkurs och prova på civilekonomyrket i ett företag som du själv väljer. Det ger dig möjlighet att testa dina kunskaper i praktiken och du får värdefulla kontakter. I klassrummet möter du många framstående forskare som har belönats för sitt sätt att undervisa. Kontakten mellan lärare och studenter är god. Utbildningen ger dig möjlighet att studera utomlands en termin på något av våra drygt 200 partneruniversitet.

Utbildningens innehåll

Det första året ägnas åt att skapa en kunskapsbas inom ekonomiområdet. Du läser kurser i marknadsföring, organisation, nationalekonomi, samt redovisning och styrning. Det ger dig möjlighet att prova på olika ekonomiämnen och därmed ta reda på vad som intresserar just dig och vad du tycker är roligast. I slutet av det andra året väljer du vilken inriktning du vill ha på din utbildning, antingen nationalekonomi eller företagsekonomi. Väljer du företagsekonomi kan du specialisera dig inom marknadsföring, ledarskap och affärsutveckling eller redovisning och styrning. Det andra läsåret kommer du att parallellt med kurser i ekonomi även läsa juridik, statistik samt vetenskaplig teori och metod. Under det tredje året har du möjlighet att läsa en termin utomlands, alternativt välja kursen ”Verksamhetsförlagd projektkurs inom ekonomiområdet” som låter dig prova på jobbet som civilekonom på en arbetsplats som du själv väljer. Under utbildningens fjärde och avslutande år kommer du att läsa avancerade kurser inom din valda inriktning för att därefter ägna den sista terminen åt examensarbete.

Inriktningar

Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning fördjupar dina kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning och hållbarhetsarbete. 

Företagsekonomi, specialisering marknadsföring fördjupar dina kunskaper om digitala strategier, relationen mellan människor och företag samt hur kunder och marknader fungerar och kan påverkas. 

Företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling lär dig analysera och värdera företag, bolagsstyrning och affärsplanering.  

Nationalekonomi, handlar om hur samhället och marknader organiseras, hur företagens val påverkar deras möjligheter till överlevnad och vinster, samt hur ekonomisk politik påverkar hushåll och företag.

Karriärmöjligheter

Oavsett vilken inriktning du väljer, öppnas en bred arbetsmarknad med många karriärvägar. Tidigare studenter jobbar i allt från mindre företag till multinationella bolag, myndigheter och andra organisationer. Du kan till exempel arbeta med affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, finans- och finansieringsfrågor, ekonomisk styrning och planering, redovisning, revision eller som analytiker.

Anmälan
Civilekonom
Luleå, Normal, Hösten 2024

Startdatum 2024-09-02, v.36 2024
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80967
2024-04-15
100

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2024-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491941