Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie kandidatexamen, huvudområde musikpedagogik

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudområde musikpedagogik krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet musikpedagogik inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng varav; minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0011G Musikpedagogik AI:1 7,5 Grundnivå
B0012G Musikpedagogik AI:2 7,5 Grundnivå
B0013G Musikpedagogik AII:1 7,5 Grundnivå
B0014G Musikpedagogik AII:2 7,5 Grundnivå
B0015G Musikpedagogik BI:1 7,5 Grundnivå
B0016G Musikpedagogik BI:2 7,5 Grundnivå
B0017G Musikpedagogik BII:1 7,5 Grundnivå
B0018G Musikpedagogik BII:2 7,5 Grundnivå
B0029G Musikpedagogik C 30,0 Grundnivå

Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng

Övriga krav

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå