Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidatexamen, huvudområde energiteknik

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en teknologie kandidatexamen i huvudområde energiteknik krävs 180 högskolepoäng. I kurskravslistan framgår omfattning av obligatoriska kurser inkluderande 15 högskolepoäng examensarbete. För teknologie kandidat krävs 22,5 högskolepoäng i matematik där matematisk statistik kan ingå. Studenterna kan för kravet om 22,5 högskolepoäng matematik välja bland fyra kurser, tre matematik samt en matematisk statistik. Utöver obligatoriska kurser enligt kurkravslistan ingår valfritt utrymme där högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå kan ingår för kandidatexamen.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0003T Examensarbete i Energiteknik, teknologie kandidat 15,0 Grundnivå
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
F0031T Hydromekanik 7,5 Grundnivå
F0032T Termodynamik och värmetransport 7,5 Grundnivå
F0033T Experimentella metoder 7,5 Grundnivå
F0034T Värme- och ventilationsteknik 7,5 Grundnivå
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Grundnivå
K0016K Kemiska principer 7,5 Grundnivå
M0024T Projektkurs C 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, F0049T eller F0057T

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0049T Energiteknisk apparatteknik 7,5 Grundnivå Nedlagd
F0057T Energitekniska komponenter 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, F0058T eller M0029T eller T0015T

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0058T Miljösystemanalys 7,5 Grundnivå
M0029T Projektkurs B, Energieffektivisering av mekaniska system 7,5 Grundnivå Nedlagd
T0015T Projektkurs B 7,5 Grundnivå

En valbar kurs inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå Valbar
W0004T Grundkurs i elkraftteknik 7,5 Grundnivå Valbar

Tidigare kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0017T Examensarbete i Energiteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå

Övriga krav

Valfritt utrymme om 60 högskolepoäng, varav:

högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Kurs utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat totalt 22,5 hp inom nedanstående grupperingar

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Eller

Kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå