Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidatexamen, huvudområde väg och vatten

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För Teknologie kandidatexamen i huvudområde Väg och vattenbyggnad krävs 180 högskolepoäng. Av dessa ska obligatoriska kurser om 105 hp inom huvudområdet Väg och vattenbyggnad inklusive självständigt arbete om minst 15 hp ingå. Därutöver krävs 22,5 hp i matematik. Valfritt utrymme om 52,5 hp varav högst 15 hp på avancerad nivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0002B Konstruktionsteknik 7,5 Grundnivå
G0002B Vägar och järnvägar 7,5 Grundnivå
K0002B Byggmaterial 7,5 Grundnivå
K0013B Byggkonstruktion 7,5 Grundnivå
P0007B Byggprojektledning 7,5 Grundnivå
T0013B Berganläggningsteknik 7,5 Grundnivå
V0014B Hydraulik och geologi 7,5 Grundnivå
V0015B Hållbart byggande 7,5 Grundnivå
V0016B VA-system 7,5 Grundnivå
X0007B Examensarbete i Väg- och vattenbyggnad, kandidat 15,0 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, G0003B eller V0002B

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0003B Geoteknik gk 7,5 Grundnivå
V0002B VA-system och Hydraulik 7,5 Grundnivå Nedlagd

En av följande kurser inom huvudområde, V0011B eller S0002B

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0002B Framtidens byggande och arkitektur 15,0 Grundnivå Nedlagd
V0011B Samhällsbyggande 15,0 Grundnivå Nedlagd

Kurser utöver huvudområde, krav för teknologie kandidat

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Övriga krav

Valfritt utrymme om 52,5 högskolepoäng

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå