Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Politices kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en politices kandidatexamen i huvudområde statsvetenskap krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet statsvetenskap inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Därutöver ska det ingå kurser om 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. Valfritt utrymme om 45 högskolepoäng varav; högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0005N Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 Grundnivå
S0006N Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 Grundnivå
S0007N Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 Grundnivå
S0008N Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Grundnivå
S0026N Politik och policy i den Europeiska Unionen 7,5 Grundnivå
S0029N Statsvetenskap B, Uppsats 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0030N Statsvetenskap B, Utvärdering, utredning och analys 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0043N Statsvetenskaplig metod 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, S0031N eller S0009N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0009N Statsvetenskap B, Politisk teori 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0031N Demokrati, utveckling och demokratisering 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, S0011N eller S0037N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0011N Statsvetenskap B, Att bygga kunskap - Metod 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0037N Vetenskap och forskningsdesign 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, S0017N eller S0042N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0017N Statsvetenskap C, Policyanalys 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0042N Fördjupning i statsvetenskaplig teori 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, S0027N eller S0038N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0027N Statsvetenskap C, Förvaltningsmodeller i teori och praktik 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0038N Politisk styrning i teori och praktik 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, S0003N eller S0035N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0003N Examensarbete statsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå Nedlagd
S0035N Examensarbete i statsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå

Kurser utöver huvudområde: Nationalekonomi

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå

En av kurserna, N0030N eller N0040N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0030N Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi 7,5 Grundnivå Nedlagd
N0040N Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar 7,5 Grundnivå

Kurser utöver huvudområde: Statistik, en av kurserna S0004M, S0006M eller N0039N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0039N Nationalekonomisk data och analys 7,5 Grundnivå
S0004M Statistik 1: undersökningsmetodik 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0006M Statistik 1: undersökningsmetodik 7,5 Grundnivå Nedlagd

Kurser utöver huvudområde: Statistik, en av kurserna S0005M, S0007M eller S0009M

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0005M Statistik 2: slumpmodeller och inferens 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0007M Statistik 2: slumpmodeller och inferens 7,5 Grundnivå Nedlagd
S0009M Grundläggande statistik 7,5 Grundnivå

Övriga krav

Valfritt utrymme om 45 högskolepoäng varav:

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå