Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudområde statsvetenskap krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet statsvetenskap inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng varav; minst 30 högskolepoäng ska vara i andra ämnen än huvudområdet högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0005N Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 Grundnivå
S0006N Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 Grundnivå
S0007N Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 Grundnivå
S0008N Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Grundnivå
S0026N Politik och policy i den Europeiska Unionen 7,5 Grundnivå
S0031N Demokrati, utveckling och demokratisering 7,5 Grundnivå
S0035N Examensarbete i statsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå
S0037N Vetenskap och forskningsdesign 7,5 Grundnivå
S0038N Politisk styrning i teori och praktik 7,5 Grundnivå
S0041N Statsvetenskapliga metoder 7,5 Grundnivå

En av följande kurser inom huvudområde, S0042N eller S0040N

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0040N Teorier om policyprocessen 7,5 Grundnivå
S0042N Fördjupning i statsvetenskaplig teori 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme om 90 högskolepoäng

Övriga krav

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Krav för filosofie kandidat

Minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet