Läs film- och tv-scenografi/attributmakeri på LTU

Utbildningen av scenografer och attributmakare är en yrkesförberedande, konstnärlig, teknisk, samhälls- och historieorienterande utbildning.

Sedan 1987 har det funnits utbildning i scenografi i Skellefteå. Under benämningen Nordiska Scenografiskolan har yrkesutbildningarna Film- och TV scenografi/attributmakeri utvecklats i en stimulerande miljö där viktiga samarbetspartners har varit Luleå tekniska universitet, Dramatiska Institutet och Film i Västerbotten. Erfarenheterna från drygt 18 års utbildningsverksamhet i området Film- och TV scenografi/attributmakeri övergick 2005 till Luleå tekniska universitet i Skellefteå Högskoleutbildningen Film- och TV scenografi/attributmakeri omfattar 120 högskolepoäng där inriktningen scenografi eller attributmakeri anges vid söktillfället. 16 studenter antas till utbildningen via arbetsprover och ansökningshandlingar.