Läs film- och tv-scenografi/attributmakeri på LTU

Utbildningen av scenografer och attributmakare är en yrkesförberedande, konstnärlig, teknisk, samhälls- och historieorienterande utbildning.

Sedan 1987 har det funnits utbildning i scenografi i Skellefteå. Under benämningen Nordiska Scenografiskolan har yrkesutbildningarna Film- och TV scenografi/attributmakeri utvecklats i en stimulerande miljö där viktiga samarbetspartners har varit Luleå tekniska universitet, Dramatiska Institutet och Film i Västerbotten. Erfarenheterna från drygt 18 års utbildningsverksamhet i området Film- och TV scenografi/attributmakeri övergick 2005 till Luleå tekniska universitet i Skellefteå Högskoleutbildningen Film- och TV scenografi/attributmakeri omfattar 120 högskolepoäng där inriktningen scenografi eller attributmakeri anges vid söktillfället. 16 studenter antas till utbildningen via arbetsprover och ansökningshandlingar.

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017