Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Film- och TV scenografi/attributmakeri

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 120 hp, varav 15 hp utgörs av examensarbete. Utbildningen erbjuder två inriktningar, scenografi för film och TV samt attributmakeri.

Inriktning Film- och TV-scenografins komplexitet ligger dels i det konstnärliga uttryckets möjligheter och dels i en stor kunskap om de olika mediernas teknik. Utbildningen hålls relevant genom en kontinuerlig kontakt med film-, TV och mediabranschen. Utbildningen kombinerar ett konstnärligt och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten ska kunna tillföra film- och TV- scenografin nya vägar genom en ständig ökad konstnärlig och teknisk kompetens. Utbildningen kan därmed erbjuda bredd och djup för den studerande.

Inriktning Attributmakarlinjen ger konstnärlig träning och förmedlar kunskaper, tekniker och insikter som är grundläggande för en bred yrkeskompetens. Kontinuerliga kontakter med film-, media- och teaterbranschen borgar för en uppdaterad utbildning. Utbildningen strävar efter att utöver yrkets nödvändiga tekniska och estetiska kunskaper ge studenterna en bredare bas. Förståelse för olika arbetsprocesser och för helheten samt goda grundkunskaper i konst- och kulturhistoria skapar en stabil grund för studenten.

Studerande läser mot en konstnärlig Högskoleexamen

Tillstånd för antagningsprov och/eller alternativt urval

Beslut om att få använda antagningsprov som särskilt behörighetskrav (tillstånd t.o.m. ht2017). Dnr 549-15. UHR reg nr 411-14485-14.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Attributmakeri
  • Scenografi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Godkänt behörighets- och antagningsprov som ska visa den sökandes konstnärliga skicklighet, kreativitet/idéarbete, bildspråk och presentation. Se information om provets utformning och genomförande på http://www.ltu.se/edu/program/KHSCG/Mer-om-utbildningen/Antagning

Urval

Urval och rangordning baseras på arbetsprov, se information under särskild behörighet.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0025D Konstnärlig träning - fördjupning 7,5 Grundnivå
M0026D Grafisk form 7,5 Grundnivå
M0027D Ljud och bildberättande 7,5 Grundnivå
M0030D Teknik, material och säkerhet 7,5 Grundnivå
M0051F Konstnärlig träning - scenografi/attributmakeri 15,0 Grundnivå
M0054D Historiska miljöer och artefakter 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning