Grafisk design, konstnärlig kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Grafisk design är en utbildning där det kreativa skapandet står i fokus. Du arbetar med typografi, bild och språk – både analogt och digitalt. Genom teori, praktik och egen reflektion utforskar du, och lär dig, hur framgångsrik interaktion och kommunikation uppnås.

Utbildningen utvecklar dig till en självständig och dynamisk designer som kan utföra designlösningar utifrån ett konstnärligt och ett samhälleligt förhållningssätt. Detta ger en utbildning som är väl förankrad i – och som utmanar – designtraditionen. I klassrummet möter du föreläsare och handledare inom design, konst, litteratur och filosofi. Det visuella uttrycket och det konstnärliga hantverket är lika centrala som idé, metod och process. Genom samarbetsprojekt med programmet teknisk design, andra utbildningar och näringslivet övar du på att arbeta professionellt med olika yrkesgrupper.

Utbildningens innehåll

Under det första studieåret ges grundläggande kurser inom grafisk design, interaktion och kommunikation. Andra årets kurser ger fördjupad förståelse och färdighet inom området för grafisk design, med tyngdpunkt på identitets-, informations- och interaktionsdesign. Läsåret avslutas med kursen Branschreflektion, då möjlighet till praktik ges. Det sista året vid utbildningen utgörs främst av självständigt arbete utifrån ett fördjupat omvärldsperspektiv. Utbildningen fokuserar här på konstnärliga metoder och designreflektion för att avslutas med ett omfattande examensarbete.

Var kan jag jobba?

Efter utbildningen finns möjlighet att jobba inom olika yrkesroller, både som anställd och som entreprenör. Tidigare studenter inom huvudområdet för utbildningen är idag verksamma som designers, art directors, kommunikatörer och byråchefer.

Anmälan
Grafisk design, konstnärlig kandidat
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80935
2020-04-15
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Utbildningen leder till konstnärlig examen. Urval och rangordning baseras på arbetsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Wallerström

Johan Wallerström, Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492328
Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491342