Hoppa till innehållet
Elin Hollström, LTU Foto: Emma Bergström Wuolo

"Design handlar om en process"

Publicerad: 27 februari 2014

Mediedesign handlar till stor del om att träna ditt konstnärliga uttryck, att förstå kommunikation, visuell gestaltning och vår omvärld för att vidare kunna hitta rätt kanaler för att nå fram, säger Elin Hollström som är lärare på programmet.

Hej där, vem är du?

– Elin Hollström heter jag och arbetar som adjunkt (lärare) vid Mediedesign, LTU Campus Piteå. Jag är även programansvarig så det är mig de sökande kan vänder sig till med frågor om programmet.Jag är ursprungligen från Kalix men bor sedan många år tillbaka i Piteå. Det är en gemytlig stad och jag trivs väldigt bra - om än både Kalix skärgård och älv fortfarande lockar på sommaren. Den årstiden står jag även gärna med händerna i jorden och flyttar om blommor och experimenterar med diverse fröer. Jord och vatten – det är min melodi.  

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Studenterna på Mediedesignprogrammet möter mig i kurser både med inriktning mot grafisk design och design för interaktiva medier. Här främst med fokus på illustration, skissteknik, idégenerering och designprocesser. Då jag även är programansvarig kommer studenterna möta mig även utanför kurs i olika sammanhang.

Hur är du som lärare?

– Jag lyssnar och reflekterar väldigt mycket. Studenterna har möjlighet att komma med feedback och tankar som ibland också kan leda till att upplägget utvecklas eller ändras (till en viss gräns). Jag lägger stor vikt på lärandet snarare än att alla ska stöpas i samma form. Sedan finns det kursmål som vi ska arbeta mot och stämma av men jag tycker att det är viktigt att förstå att vi arbetar med individer och att vi inte kan se klassen som en enhet. Vår arbetsmetod på Mediedesign möjliggöra för ett stort utrymme för lärarna att följa studenternas utveckling och för dem själva att kunna reflektera, testa och argumentera för sina lösningar.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Det är kul att få följa studenterna, deras frågor, reflektioner och hur de utvecklas under utbildningen – både som grafiska designers och som människor. Genom att undervisa får jag själv fundera över varför saker är som de är och hur det faktiskt fungerar olika i olika sammanhang. Det handlar inte om att lära sig något utantill utan om att förstå, kunna använda och även om att kunna utveckla.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– Ett sätt att tänka – inte mitt men att de utvecklar sitt eget. Att design handlar om en process och hur viktigt det är att lyssna in, reflektera och att våga experimentera. Att de förstår att det finns olika sätt att se på saker och att de som designers behöver vara nyfikna, vilja förstå och kunna förhålla sig till väldigt olika områden, situationer och människor.

Varför ska man läsa Mediedesign vid LTU?

– På utbildningen har du möjlighet att arbeta med grafisk design både praktiskt och teoretiskt för att träna dig inför framtida arbete inom området. Fokus ligger vid att kunskapen och förhållningsättet ska vara hållbart över tid. På skolan har du tillgång till ateljé, screentrycklabb datasalar och printerlabb för att kunna utforska både nya och mer traditionella medier. Det handlar till stor del om att träna ditt konstnärliga uttryck, att förstå kommunikation, visuell gestaltning och vår omvärld för att vidare kunna hitta rätt kanaler för att nå fram – digitalt, analogt eller i en kombination. Under utbildningen finns det ett stort utrymme för dig att utvecklas som grafisk designer (och som person) då reflektion ständigt står i centrum för vårt arbete. Studenter som har läst utbildningen har en bred grund att stå på men även ett djup inom det område som ligger dem närmast om hjärtat. De har en användbar verktygslåda och ett reflekterande synsätt med sig som hjälper dem att inte bara arbeta i branschen men även vara med och utveckla den.